วันอาทิตย์, 27 พฤศจิกายน 2565

นายกรัฐมนตรีเชิญชวนคนไทยดื่มนมเพื่อสุขภาพที่ดี ขณะที่ผู้ประสานงาน UN ชื่นชมไทยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมมือสู้ภัยโควิด-19

 ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับมอบหนังสือชุดการ์ตูนความรู้ KnowCovid  รู้ทันโควิด โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรม “วันดื่มนมโลก ประจำปี 2563 (World Milk Day 2020)” ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนร่วมกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดยกระทรวงสาธารณสุข ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก)  สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำ Mrs. Gita Sabharwal ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations Resident Coordinator in Thailand) นาย Daniel A. Kertesz  ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย (World Health Organization Representative to Thailand) พร้อมด้วย นางสาวพิมพ์พิชา อุตสาหจิต กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทบันลือกรุ๊ป เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อมอบหนังสือชุดการ์ตูนความรู้ KnowCovid รู้ทันโควิด ตามโครงการ “พม.ห่วงใย ต้านภัยโควิด – 19”  โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข รัฐสภา องค์การอนามัยโลกประเทศไทย (WHO) องค์การสหประชาชาติ (UN) และบริษัทบันลือกรุ๊ปในนามจัดทำสื่อสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล สาระความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาทางสังคมอื่น ๆ และครอบครัว โดยรัฐมนตรีได้กล่าวรายงานว่าได้นำ การ์ตูนความรู้ KnowCovid  รู้ทันโควิด ไปแจกตามโรงเรียนรวมทั้งร้านเสริมสวยทั่วไปด้วย ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมพร้อมเสนอแนะให้เผยแพร่ผ่านทั้งเว็บไซท์ Facebook  ไลน์ และช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ด้วยเพื่อให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง โอกาสนี้ ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย ชื่นชมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประเทศไทย ในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วย

จากนั้น นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า นายประภัทร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรม “วันดื่มนมโลก ประจำปี 2563 (World Milk Day 2020)” ในวันที่ 1 มิถุนายน เพื่อรณรงค์ให้คนไทยทุกเพศ ทุกวัย ดื่มนมเพื่อสุขภาพที่ดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีคำขวัญประจำปีนี้ว่า “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู” โดยนายกรัฐมนตรีได้ร่วมถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนทุกคนหันมาดื่มนม และร่วมกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์นมของคนไทย และยังแนะนำผลิตภัณฑ์นมแลคโตสฟรี (Lactose Free) เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่แพ้นมวัวอีกด้วย

จากนั้น นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดยกรมควบคุมโรค เนื่องจากในช่วงฤดูฝนมักจะพบโรคไข้หวัดใหญ่นั้นระบาดซึ่งจะมีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดา รัฐบาลโดย กระทรวงสาธารณสุข จึงรณรงค์ให้คนไทยเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเพื่อสุขภาพ โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณ อวยพรให้ทีมแพทย์และพยาบาลมีสุขภาพแข็งแรง พร้อมให้กำลังใจให้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วไป

 1,251 total views,  1 views today