วันศุกร์, 9 ธันวาคม 2565

คนพิการ ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา “กลุ่มเปราะบาง” เช็กสิทธิ์ผ่าน www.dep.go.th

03 มิ.ย. 2020
1034

 ครม.มีมติอนุมัติเยียวยาช่วยเหลือ “กลุ่มเปราะบาง” จำนวนทั้งสิ้น 13 ล้านคน โดยจะมีการมอบให้กับเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยกลุ่มคนพิการจะให้เงินเยียวยา 1,000 บาท สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการจำนวนกว่า 2 ล้านคน จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ ผ่านช่องทางการรับเบี้ยความพิการนั้น

ล่าสุด นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเยียวยาดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. คนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการ กรมบัญชีกลางได้โอนเงิน 1,000 บาท เข้าบัญชีคนพิการโดยตรง จำนวนกว่า 1,600,000 คน เมื่อวันที่ 29 พ.ค.63 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. คนพิการที่รับเบี้ยความพิการเป็นเงินสด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล และ อบต.) จะจ่ายเป็นเงินสด ให้กับคนพิการจำนวนกว่า 300,000 คน คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิ.ย.63

3. คนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ กว่า 60,000 คนทั่วประเทศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรง หรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการ คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิ.ย.63

อย่างไรก็ตาม หากกลุ่มเปราะบางที่เป็นคนพิการยังไม่ได้รับเงินเยียวยาดังกล่าว สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ www.dep.go.th ตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย.63 และหากหลังวันที่ 15 มิ.ย.63 ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา ให้ติดต่อที่ พก. โทร. 0 2354 3388 ต่อ 304, 307 หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ

 2,041 total views,  2 views today