แนวปปฏิบัติด้านสาธารรณสุข สำหรับนักท่องเที่ยวชายหาด

-สังเกตอาการตนเอง
-สวมหน้ากากอนามัย
-ล้างมือให้สะอาด
เว้นระยะห่าง
-กลุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยง
-ปฏิบัตืตามาตรการ

 789 total views,  3 views today

Leave a Reply