วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

ขอนแก่น/ธุงอีสาน ดังไกลถึงเยอรมันและญี่ปุ่น

ธุงอีสาน ไปนำเสนอที่เยอรมัน โดยศิลาโฮมสเตย์ และ ททท. ทำให้เยอรมันและญี่ปุ่นมีความสนใจสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมาก รวมทั้งงานอีเวนท์ต่าง ๆ ภายในประเทศ สำนักบริการวิชาการ จึงต้องจัดอบรมเพื่อถ่ายทอด  

           นายบัญชา พระพล รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดการอบรม “โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนเทศบาลเมืองศิลา” หรือ “โครงการสอนทำธุงอีสาน” จัดอบรม จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 กลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศิลา และรุ่นที่ 2 จัดเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 กลุ่มเป้าหมาย คือ บ้านท่าแก ห้วยซัน บึงอีเฒ่า ดงพอง และหนองไผ่ เน้นยุวมัคคุเทศก์ และวัยรุ่น เพื่อคัดเลือกเปิดให้ลงชื่อเป็นสมาชิกเพื่อให้ศิลาโฮมสเตย์ป้อนงานและรับซื้อชิ้นงาน

           กิจกรรมหลัก ๆ มี 2 กิจกรรม คือ 1) การให้ความรู้ความหมายธุงแต่ละชนิด ใช้ในงานประเพณีอะไร ความเป็นมาในการทำธุง และปัจจุบันทิศทางกระแสการใช้ธุงประยุกต์และสร้างรายได้ (ฟื้นฟู อนุรักษ์ รักษาไว้) 2) ฝึกทำธุง 5 ฐาน/ชนิด ได้แก่ ธุงสี่เหลี่ยม ธุงหกเหลี่ยม ธุงแปดเหลี่ยม ธุงสาย (ธุงประยุกต์) และ ธุงร่วมสมัย (ทำเครื่องประดับ) วิทยากร คือ กลุ่มวิสาหกิจธุง ต.ศิลา เพราะเป็นกลุ่มที่มีองค์ความรู้ มีประสบการณ์ และได้รับเชิญให้ไปสอนให้กับหลายหน่วยงาน

           นางสาวเสาวลักษณ์ ราชำ นักวิชาการศึกษา สำนักบริการวิชาการ ผู้ประสานงานโครงการ เปิดเผยว่า “ยอดการจำหน่าย ณ ตอนนี้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 -กรกฎาคม 2562 ยอดประมาณการรายรับอยู่ที่ 600,000 บาท ที่ออเดอร์ผ่านศิลาโฮมสเตย์”

ข้อมูล : เสาวลักษณ์  ราชำ

 2,230 total views,  1 views today