วันศุกร์, 1 กรกฎาคม 2565

“พระธาตุพนม สู่มรดกโลก”ศูนย์รวมแห่งศรัทธา สมบัติล้ำค่า เมืองนครพนม

“พระธาตุพนม สู่มรดกโลก”ศูนย์รวมแห่งศรัทธา สมบัติล้ำค่า เมืองนครพนม

จังหวัดนครพนม โดย วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ได้ดำเนินการเสนอองค์พระธาตุพนมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากการที่องค์กร UNESCO ได้ขึ้นบัญชีเบื้องต้น (Tentative List) โดยใช้หลักเกณฑ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Criteria)ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองคราคูฟ สาธารณรัฐโปแลนด์ นั้นพระธาตุพนมซึ่งเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธา และเป็นสมบัติอันล้ำค่า เหมาะสมและคู่ควรกับการที่จะเป็นมรดกของคนทั้งโลก

“พระธาตุพนม”ถือเป็นปูชนียสถานสำคัญที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทย–ลาวสองฝั่งโขงมาเนิ่นนานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การขึ้นทะเบียนสู่มรดกโลกขององค์พระธาตุพนมซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวนครพนม พุทธศาสนิกชน และประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว เคารพบูชามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและได้รับความเมตตาจาก พระเทพวรมุณี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ได้ให้คำแนะนำ ชี้แนะ ททท.สำนักงานนครพนมดำเนินการร่วมกับวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารจัดทำสติ๊กเกอร์“ศูนย์รวมแห่งศรัทธา สมบัติล้ำค่าเมืองนครพนม” ให้ผู้มีศรัทธาต่อองค์พระธาตุพนม บูชาเพื่อเสริมบารมีและเสริมความเป็นสิริมงคล ซึ่งได้จัดทำขึ้นจำนวนจำกัดโดยจะมีพิธีสักการะองค์พระธาตุพนมบรมเจดีย์และเจริญชัยมงคลคาถา ในวันที่ 1 กันยายน 2564ณ ลานเจดีย์องค์พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

นางสาวกนกวรรณ  ดุงศรีแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครพนม กล่าวทิ้งท้ายขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้มีศรัทธาได้มาชมความยิ่งใหญ่และสง่างามขององค์พระธาตุพนมและเตรียมพร้อมรองรับสู่การขึ้นทะเบียนพระธาตุพนมเป็นมรดกโลก ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดนครพนมแต่ต้องดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของจังหวัด

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 1,019 total views,  1 views today