วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

ของดีเมือง101/เยี่ยมชม ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด

มวลชนไทยนิวส์พามาสัญจรเยี่ยมชม ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ บริเวณศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด (หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด)

โดยทาง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ขับเคลื่อนงาน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ มาดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีความสอดคล้องกับการขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพ และการนำภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่ ไทยแลนด์ 4.0 การสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ในทุกๆด้าน มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ด้วยการนำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาใช้ควบคู่ไปกับการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า OTOP ของไทย การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการตลาดแหล่งเงินทุน ตลอดจนการสร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีภาครัฐเข้ามาช่วยส่งเสริม และพัฒนาร่วมกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย โดยมุ่งหวังเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชน และสนับสนุนพัฒนาให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาด เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด ที่นี้จำหน่ายข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลา อันเลื่องชื่อของดีเมืองร้องเอ็ด สมกับคำร่ำลือว่า ..ร้อยเอ็ดเด็ดที่ข้าวหอมมะลิ..ข้าวหอมมะลิหลากหลายรูปแบบ เช่น ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ ซึ่งเป็นสินค้า IG ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดและยังมีเครือข่ายของดี OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด จาก 20 อำเภอ เข้าร่วมแสดงและจำหน่าย โดยมี สินค้าแนะนำประกอบด้วย กระเช้าของขวัญปีใหม่ จากสินค้า OTOP ชุดพิเศษ หลากหลายราคา ชุดกระเช้าของขวัญไข่เป็ดน้ำท่วม ปลาแห้ง ปลาแดดเดียวน้ำท่วม ราคาประหยัด สินค้า OTOP ไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด ชุดผ้าบาติก ชุดผ้าสาเกตผ้าประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ผ้าซิ่น ผ้าถุงสุดเท่ห์ สุดสวยสำหรับสุภาพสตรี และอื่นๆอีก ขอเชิญนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจังหวัดร้อนเอ็ดเชิญแวะมาเลือกซื้อของที่ระลึกได้ที่นี้นะครับ

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 1,070 total views,  3 views today

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เปิดแล้วงานวันเกษตรภาคอีสาน ปีที่ 31 ภายใต้คำขวัญ “นวัตกรรมเกษตรอีสาน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 27 มกราคม –5 กุมภาพันธ์ 2566 นี้
ททท. สำนักงานขอนแก่น ขอเชิญชมเทศกาลดนตรี KhonKaenInternational Jazz Festival 2023 “Swing Night Jazz @ The Museum”
มูลนิธิวีระภุชงค์ จัดพิธีมอบรางวัลโพธิคยานาคาธิบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่จังหวัดมุกดาหาร
ททท.สำนักงานขอนแก่นเชิญเที่ยวงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566 เริ่ม 27 มกราคม –5 กุมภาพันธ์ 2566 รวมระยะเวลา 10 วัน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ททท.สำนักงานนครพนม ขอเชิญเที่ยวงานตรุษจีน 3 เชื้อชาติ“ตรุษจีนมุก #3 – ตรุษไทสกล” ประจำปี 2566
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 66 แคมเปญ”central kids day 2023”ครีเอทอย่างสร้างสรรค์ เพื่อโลกที่ยั่งยืน