วันพฤหัสบดี, 2 กุมภาพันธ์ 2566

กฟผ.โดย อปอ. จัดโครงการระบบส่งปลูกป่าร่วมพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564

กฟผ.โดย อปอ. จัดโครงการระบบส่งปลูกป่าร่วมพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564

    เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00น. ณ ป่าชุมชนบ้านเสรียง ต.ทับทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อปอ. จัดโครงการระบบส่งปลูกป่าร่วมพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564  มีนายณัฏฐชัย ผดุงสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับทัน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการระบบส่งปลูกป่าร่วมพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ,นางวรรณี โสภา ผู้ใหญ่บ้านเสรียง หมู่ 2 ต.ทับทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์  เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีนายอธิศักดิ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ วิศวกรระดับ 11 อปอ. ขึ้นกล่าวในนาม กฟผ.วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ทั้งนี้มีนายพิชัย มุมทอง วิศวกรระดับ 10 กองบำรุงรักษาสายส่ง ฝ่ายปฏิบัติการภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสรียง, เจ้าหน้าที่วนอุทยานป่าสนหนองคู, ชุมชนบ้านเสรียง คณะครูและนักเรียนพร้อมผู้ปฏิบัติงาน อปอ. ร่วมในโครงการด้วย โอกาสนี้ น.ส.อภิสราธรณ์ ปัณณะมณีธนโชติ วิทยากรระดับ 8 ได้ร่วมบรรยายภารกิจ กฟผ. โดยมีการดำเนินการถ่ายทอดสดการทำกิจกรรมเผยแพร่ผ่าน Face book Live  ร่วมด้วยสื่อมวลชน และชาวบ้านเสรียง ต.ทับทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์ เดินทางมาร่วมปลูกป่ากว่า 200 คน

    ทางด้าน นายอธิศักดิ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ วิศวกรระดับ 11 อปอ.ได้กล่าวว่า “กฟผ.มีภาระหน้าที่ในการผลิตจัดหาพลังงานไฟฟ้า จัดส่งไฟฟ้าให้ประชาชนได้ใช้อย่างสะดวกแล้ว นอกจากนี้ทาง กฟผ.ยังคำนึงถึงชุมชนสิ่งแวดล้อม เราจะมุ่งเน้นในการปล่อยคาร์บอนต่ำ เริ่มตั้งแต่วิธีการนำเชื้อเพลิงที่มาผลิตไฟฟ้าเป็นพลังงานที่สะอาด เช่นโซลาร์เซลล์ที่เขื่อนสิริธรได้ดำเนินการแล้ว สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ภาคธุระกิจ อีกทั้ง กฟผ.ยังจะดำเนินการในการติดตั้งโซลาร์เซลล์อีกหลายๆเขื่อน อีกทั้งยังส่งเสริมกิจกรรมที่สามารถดูบซับคาร์บอนไดอ๊อซ์ไซค์ได้ดีก็คือการปลูกป่า วันนี้เลยเกิดกิจกรรมนี้ โครงการระบบส่งปลูกป่าร่วมพัฒนาชุมชนถือว่าเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน  อีกทั้งยังจะได้ต่อยอดกิจกรรม กฟผ.ปลูกป่า 1 ล้านไร่ในปีหน้าต่อไป นอกจากนี่ กฟผ.ยังสนับสนุนให้มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิ์ภาพเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ในส่วนของชุมชนรอบสถานีไฟฟ้าเช่นที่บ้านเสรียงแห่งนี้อยู่ใกล้ สถานีไฟฟ้าสังขะ ของ กฟผ.ชุมชนที่นี้เข้มแข็งร่วมกันจัดกิจกรรมปลุกป่าวันนี้ทางเราก็ร่วมในการสนับสนุนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว”นายอธิศักดิ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ วิศวกรระดับ 11 อปอ.กล่าว

   ด้านนายพิชัย มุมทอง วิศวกรระดับ 10 กองบำรุงรักษาสายส่ง ฝ่ายปฏิบัติการภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ.ได้กล่าวเสริมว่า “กิจกรรมวันนี้ทาง กฟผ.ได้เข้ามาพูดคุยกับ ชุมชนก่อนว่าต้องการอะไรบ้าง ก่อนหน้านี้ทาง กฟผ.ได้มาสนับสนุนเก้าโรงสีเพื่อพ่อ เพราะที่นี้ชาวปลุกส่วนมากปลุกข้าวกัน ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในบริเวนพื้นที่แห่งนี้ยังมีป่าชุมชนที่ติดกันอีก 12 ไร่ โดยชาวบ้านอยากได้พื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน ปลุกแล้วสามารถได้ประโยชน์จากการได้เก็บกินได้อีกด้วย อีกทั้ง กฟผ.ยังได้วางระบบน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบโซลาร์เซลล์เพื่อนำน้ำที่สูบได้เพื่อมาลดต้นไม้และใช้ประโยชน์ร่วมกัน” ด้านนายพิชัย มุมทอง วิศวกรระดับ 10 กองบำรุงรักษาสายส่ง ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ.กล่าว

   สุดท้ายนางวรรณี โสภา ผู้ใหญ่บ้านเสรียง หมู่ 2 ต.ทับทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์  ได้กล่าวขอบคุณทาง กฟผ.ว่า “ในนามตัวแทนของชาวบ้านเสรียง รู้สึกดีใจมากที่ทาง กฟผ.ได้นำโครงการระบบส่งปลูกป่าร่วมพัฒนาชุมชนถือว่าเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน  มีจัดที่นี้ และก่อนหน้านี้ยังได้จัดกิจกรรมหลายโครงการฯแล้ว เช่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมโซลาร์เซลล์,ขุดสระน้ำ ในพื้นป่าชุมชนแห่งนี้อีกด้วย ขอขอบคุณมากเลยนะค่ะ”นางวรรณี โสภา ผู้ใหญ่บ้านเสรียง หมู่ 2 ต.ทับทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์  กล่าวปิดท้าย

      สำหรับโครงการระบบส่งปลูกป่าร่วมพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเสรียง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สถานีไฟฟ้าแรงสูงสังขะ โดยร่วมกันปลูกป่าจำนวน 3,000 ต้น ในพื้นที่ 12 ไร่ นอกจากนั้น กฟผ. ยังได้ร่วมสนับสนุนการจัดทำแท้งค์น้ำ ปรับสภาพดิน ระบบสูบน้ำสำหรับใช้ในการเพาะปลูก

       ทั้งนี้ กฟผ. มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้มีพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น และเป็นสังคมที่อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

-ประเสริฐ สุวรรณสิทธิ์ บรรณาธิการข่าว

-นิตยา สุวรรณสิทธิ์ ภาพข่าว

-ศิริชัย เตรียมเวชวุฒิไกร ภาพนิ่ง

-นิราภร รัตนทิพย์ รายงาน

-อาทิตยา  โสภา พิธีกรรับเชิญ

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg 6TyuFJ.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 775 total views,  2 views today

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
(มีคลิป)งานกีฬามิตรภาพ กฟผ. – ฟฟล. ประจำปี 2565 เสริมความสัมพันธ์เสริมความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กฟผ.โดยโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานจัด”หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โครงการแว่นแก้ว”แก่ผู้มีปัญหาด้านสายตา ณ โรงเรียนบ้านหนองขาม จ.อุดรธานี
อค-กส. ร่วมกับ อปอ. จัดพิธีส่งมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้แก่เทศบาลเมืองชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (อค-ปส.)มอบงบประมาณสนับสนุน ในพื้นที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง สกลนคร 2
คาราวาน & แรลลี่รถยนต์ New Normal เดินทางสู่เมืองช้าง ผู้ว่าฯย้ำเที่ยวเมืองช้างต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม รับผลตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมงเที่ยวได้สบายใจ
กฟผ.เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต