วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

สำนักงานนครราชสีมา ร่วมพิธี Kick off เปิดบ้าน เปิดเมือง กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 /นางภาวนาประจิตต์ ผอ.ททท.สำนักงานนครราชสีมา ร่วมพิธี Kick off เปิดบ้าน เปิดเมือง กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ และประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนมาตราการมาตรฐานปลอดภัยในการป้องกันโรคโควิด-19 จัดโดยศูนย์อนามัยเขต 9 นครราชสีมา ณ โรงแรมแคนทารีโคราช จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งร่วมออกบูธ
ให้ข่าวสารด้านการท่องเที่ยว นิทรรศการ SHA SHA plus และการมอบตราสัญญลักษณ์SHA plus แก่ผู้แทนสถานประกอบการ ที่ได้รับ SHS Plus 6 ประเภท
ในส่วนของนครราชสีมาและชัยภูมิ รวมทั้งมีการมอบตราสัญลักษณ์ Thai Stop covid /Covid Free setting ให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ทั้ง 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิสุรินทร์ บุรีรัมย์ โดยมีท่านรองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธี

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg 6TyuFJ.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 748 total views,  1 views today