วันพฤหัสบดี, 2 กุมภาพันธ์ 2566

อีสานพร้อม/”ททท.จังหวัดขอนแก่น” แถลงข่าวประกาศความพร้อม” Khon Kaen Blue Zone “

จังหวัดขอนแก่นประกาศความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ Khon Kaen Blue Zone โดยจังหวัดขอนแก่นในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองขอนแก่น,อำเภอเขาสวนกวาง, อำเภอเปีอยน้อย, อำเภอพล, อำเภอเวียงเก่า,

อำเภอภูเวียง และอำเภออุบสรัตน์ เป็นพื้นที่นำร่องด้านเศรษฐกิจ เป็นเมืองหลักหรือจังหวัดที่มีสัดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด มีสินค้าทางการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม จึงถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่สีฟ้า Blue Zone ในระยะที่ 2 มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ในเดือนธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

   เมื่อวันนี้ 29 ธันวาคม 2564 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น จัดการแถลงข่าวเพื่อประกาศความพร้อม ส่งข่าวไปยังนักท่องเที่ยวว่าขอนแก่นพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งสินค้าและการบริการทางการท่องเที่ยวที่ถูกสุขลักษณะอนามัย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย นายแพทย์ไพรัชฌ์  สงคราม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น , นายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น และน.ส.ธนวัน กาสี ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น ร่วมเป็นผู้แถลงข่าว โดยมี พ.ต.อ.คะเชนทร์ ยืนยง รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น ,พ.ต.อ.วิเชียร วชิรแสงไพโรจน์ ผกก. 1 บก.ทท.2 ,ดร.สุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น,นายกิติพงศ์ อุระวัตร นายอำเภอเวียงเก่า,นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ,นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น,พ.ต.ท.สมชาย โตเจริญ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน ร่วมรับฟังการแถลงข่าวอย่างพร้อมเพียง

    ด้าน น.ส. ธนวัน กาสี ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงาน ขอนแก่น กล่าวถึงความพร้อมของจังหวัดขอนแก่นในการเตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว ว่า จังหวัดขอนแก่นในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองขอนแก่น, อำเภอเขาสวนกวาง, อำเภอเป็อยน้อย, อำเภอพล, อำเภอเวียงเก่า, อำเภอภูเวียง และอำเภออุบลรัตน์ เป็นพื้นที่ที่ประชาชน ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไปแล้ว รวมทั้งสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว ได้แก่ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) และมาตรฐาน SHAPlus (SHA+) เป็นจำนวนมาก ทำให้จังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ตามมาตรการความปลอดภัยตำนสาตารณสุขมบวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อลคความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดข้องไรค์ไวรัส COVD-19 และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่อนเที่ยวของไทย

   นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวประเภทเกษตรอินทรีย์และสิ่งปะชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : G1) ในพื้นที่ของจัจหวัดขอนแก่นและจัหวัดข้างเดียง โดยนำเสนออาหารถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวได้เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ ชังหวัดซอนแก่นและเชื่อมโยงไปยังจังหวัดข้างเคียงในอนาคต ได้แก่ ข้าวปั้นหน้าไก่ไร้เก๊าท์ (ข้าวหอมมะลิห่งกุลาร้องให้)นำส่วนผสม “ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องให้”ซึ่งปลูกในจังหวัดร้อยเอ็ดและมหาสารคาม เมล็ดข้าวหอม ยาว เรียว เลื่อมมัน เมื่อหุงสุกจะมีกลิ่นหอมธรรมชาติ และนุ่ม

   ซึ่งทุ่งกุลาร้องให้มีสภาพเป็นแอ่งกระทะดินช่วนปนทราย พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ การปลูกข้าวในภูมิประเทศที่มีทั้งความแห้งแล้งของพื้นที่ และความเค็มในดิน ส่งผลให้ข้าวเกิด ความเครียดและหลั่งสารหอม ส่งผลให้ข้าวมีความหอมมากกว่าข้าวหอมจากแหล่งอื่นและเป็นความพิเศษที่เกิดจากภูมิศาสตร์โดยแท้นำมาผสมกับวัตถุติบชั้นเลิศ “ไก่ไร้เก๊าท์”ผลงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ มข. ปรับปรุงพันธ์ลูกผสมไก่พื้นเมืองได้พันธุ์ใหม่ “KKU1 ” หรือ “ไข่มุกอิสาน 2” ซึ่งมีที่เนื้อหนา แน่น นุ่มอร่อย ไฟเบอร์กล้ามเนื้อมีขนาดเล็กโคเลสเตอรอลต่ำ มีกรดยูริคต่ำเพียง 1.91 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

   ถือเป็นอาหารสุขภาพแม้แต่ผู้ที่เป็นโรคเกาท์ก็สามารถรับประทานได้ , ข้าวเหนียวมะม่วงเขาวงกาฬสินธุ์ รังสรรค์จากวัตถุดิบชั้นเยี่ยมอย่าง ” ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์”ข้าวพันธุ์กอเดียว และข้าวพันธุ์ กข 6 ปลูกได้เฉพาะนาปี เมื่อนึ่งข้าวเหนียวสุกจะหอมและนุ่ม ไม่แฉะติดมือ ข้าวเหนียวที่นี่งแล้ว เมื่อเก็บไว้ในภาชนะปิดหลายชั่วโมงจนข้าวเย็นก็ยังคงความอ่อนนุ่มไว้ได้ ปลูกในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ราบระหว่างหุบเขา มีภูเขาล้อมรอบทุกทิศทางเป็นวงกลม จึงเป็นที่มาของชื่อ เขาวง พื้นที่เป็นแอ่งกระทะ ดินร่วนปนทรายในบริเวณนี้มีธาตุแคลเซียมและธาตุซิลิกอนสูง ผนวกกับภูมิอากาศที่เย็น แห้งแล้ง น้ำน้อย เป็นผลให้ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์เก็บเกี่ยวก่อนข้าวอื่น มีความนุ่มและหอมมากเสิร์ฟพร้อมกับมะม่วงและกะทิรสเลิศ และผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท ผ้าไหมมัดหมี่ที่ผลิตในอำเภอซนบท จังหวัดขอนแก่น เป็นผ้าไหมที่สร้างลวดลายและสีสันด้วยการค้นลำหมี่และมัดย้อมอย่างประณีตตามกรรมวิธีที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา

   โดยเส้นไหมพุ่ง ได้มาจากไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านหรือพันธุ์ไทยปรับปรุงที่ผลิตในจังหวัดขอนแก่นเอกลักษณ์ของผ้าไหมมัดหมี่ชนบท เป็นผ้าไหมมัดหมี่ที่สร้างลวดลายและสีส้นโดยการมัดและย้อมเส้นไหมที่แบ่งเป็นปอยเล็กๆ เนื้อผ้าแน่นนุ่มเป็นมันวาว มีปุ่มปมลวดลายละเอียดชัดเจน มีการกำหนดขนาดของผ้าและขั้นตอนในการทอที่มีระเบียบวิธี มีทั้งผ้าหน้านาง ผ้าชุด ผ้าถุง หรือ ผ้าซิ่น ผ้าสไบผ้าพันคอ และ ผ้าคลุมไหล

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น เลขที่ 205/85 ถนนกลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0 4322 7714 – 15 E-mail : tatkhkn@tat.or.th

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 677 total views,  1 views today

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นักวิ่งกว่าหมื่น ร่วมชิงชัย ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 18 ปอดเหล็ก เคนย่าคว้าชัย ครอง 1 แสน
เปิดแล้วงานวันเกษตรภาคอีสาน ปีที่ 31 ภายใต้คำขวัญ “นวัตกรรมเกษตรอีสาน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 27 มกราคม –5 กุมภาพันธ์ 2566 นี้
ททท. สำนักงานขอนแก่น ขอเชิญชมเทศกาลดนตรี KhonKaenInternational Jazz Festival 2023 “Swing Night Jazz @ The Museum”
มูลนิธิวีระภุชงค์ จัดพิธีมอบรางวัลโพธิคยานาคาธิบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่จังหวัดมุกดาหาร
ททท.สำนักงานขอนแก่นเชิญเที่ยวงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566 เริ่ม 27 มกราคม –5 กุมภาพันธ์ 2566 รวมระยะเวลา 10 วัน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ททท.สำนักงานนครพนม ขอเชิญเที่ยวงานตรุษจีน 3 เชื้อชาติ“ตรุษจีนมุก #3 – ตรุษไทสกล” ประจำปี 2566