วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

ททท. จัดกิจกรรม Amazing Thailand Bike Ride 2022 การแข่งขันจักรยาน มุ่งเน้นความปลอดภัย ด้านสุขอนามัยในรูปแบบการท่องเที่ยววิถีปกติใหม่ (New normal) ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ จังหวัดนครพนม สุราษฎร์ธานี และเชียงราย จัดกิจกรรม Amazing Thailand Bike Ride 2022 การแข่งขันจักรยาน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดนครพนม สุราษฎร์ธานี และเชียงราย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา นำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับโลก มุ่งเน้นความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในรูปแบบการท่องเที่ยววิถีปกติใหม่ (New normal) และการท่องเที่ยวใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐานด้านความปลอดภัยสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เปิดเผยว่ากิจกรรม Amazing Thailand Bike Ride 2022 การแข่งขันจักรยาน เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Amazing Sports & Extreme Month เป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแนวโน้มความสนใจของนักท่องเที่ยว ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) เป็นหนึ่งในรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักเดินทาง จึงเป็นโอกาสอันดีในการจัดกิจกรรม Amazing Thailand Bike Ride 2022 เป็นการแข่งขันจักรยานเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างและมีคุณค่าแก่นักท่องเที่ยวให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการจัดกิจกรรมการแข่งขันจักรยานในรูปแบบ Bike Ride และ Fun Ride และเป็นการพลิกโฉมการท่องเที่ยวไทยสู่มิติใหม่ ภายใต้แนวคิด BCG จัดการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon เน้นการท่องเที่ยวแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยตามรูปแบบการท่องเที่ยววิถีปกติใหม่

กิจกรรม Amazing Thailand Bike Ride 2022 จัดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่จังหวัดนครพนม (21 – 22 พฤษภาคม 2565) สุราษฎร์ธานี (11 – 12 มิถุนายน 2565) และเชียงราย (25 – 26 มิถุนายน 2565) แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันจักรยานประเภทจักรยานระยะสั้น (Fun Ride) ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร สำหรับประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ จำนวน 500 คน และการแข่งขันจักรยานประเภทจักรยานเสือหมอบ (Bike Ride) ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร แบ่งเป็น 4 รุ่น ได้แก่ ประเภททั่วไปชาย ประเภทชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภททั่วไปหญิง และประเภทหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป จำนวน 200 คน ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละพื้นที่จัดงาน ดังต่อไปนี้

จังหวัดนครพนม จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2565 ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 – 18.00 น. กิจกรรมการปั่นจักรยานประเภท Fun Ride เริ่มต้นที่ลานพญาศรีสัตตนาคราช มุ่งหน้าสู่ถนนสวรรค์ชายโขง และเลี้ยวกลับมุ่งหน้าเข้าสู่เส้นชัยที่ลานพญาศรีสัตตนาคราช และ วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 – 10.00 น. กิจกรรมการแข่งขันจักรยานประเภท Bike Ride เริ่มต้นที่ลานพญาศรีสัตตนาคราช มุ่งหน้าสู่ถนนสวรรค์ชายโขง กลับเข้าสู่ถนนหลักและเลี้ยวกลับที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ผ่านวัดธาตุน้อยศรีบุญเรือง วัดมรุกขนคร และมุ่งหน้าเข้าสู่เส้นชัยที่ลานพญาศรีสัตตนาคราช ปัจจุบันเส้นทางพื้นที่จังหวัดนครพนมได้ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น. ยอดผู้สมัครแข่งขันประเภท Fun Ride มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน 500 คน และ การแข่งขันจักรยานประเภท Bike Ride ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนโดยนำรถจักรยานที่ใช้เข้าร่วมกิจกรรมมาลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 การแข่งขันจักรยานประเภท Fun Ride เวลา 08.00 – 15.00 น. การแข่งขันจักรยานประเภท Bike Ride เวลา 12.00 – 19.00 น. จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2565 ณ เขื่อนรัชชประภา วันที่ 11 มิถุนายน 2565 กิจกรรมการปั่นจักรยานประเภท Fun Ride เป็นเส้นทางการปั่นรอบเขื่อนรัชชประภา ผ่านแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น ศาลาประภาภิรมย์ พระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) ศาลาพระที่นั่งชุมสาย และพระอนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต และ วันที่ 12 มิถุนายน 2565 กิจกรรมการแข่งขันจักรยานประเภท Bike Ride เริ่มต้นที่บริเวณจุดชมวิวเขื่อนรัชชประภามุ่งหน้าเข้าสู่ถนน สฎ.3062 จนถึงถนนใหญ่เลี้ยวขวาแยกทางหลวงหมายเลข 401 ผ่านธรรมชาติสองข้างทางที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติเขาสก เลี้ยวกลับบริเวณวัดถ้ำวราราม มุ่งหน้าเข้าสู่เส้นชัยที่เขื่อนรัชชประภา ปัจจุบันเส้นทางพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานียังไม่เปิดรับสมัคร จังหวัดเชียงราย จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 25 มิถุนายน 2565 กิจกรรมการปั่นจักรยานประเภท Fun Ride เป็นเส้นทางการปั่นรอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตลอดเส้นทางนักปั่นจะได้สัมผัสบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาและธรรมชาติสวยงาม และวันที่ 26 มิถุนายน 2565 กิจกรรมการแข่งขันจักรยานประเภท Bike Ride เริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มุ่งหน้าสู่ทางหลวงชนบท ชร.1063 จนถึงจุดเลี้ยวกลับบริเวณใต้สะพานข้ามโยนกนาคนครวกกลับเส้นทางเดิม มุ่งหน้าเข้าสู่เส้นชัยที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยตลอดเส้นทางนักปั่นจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ แม่น้ำกก และวิวภูเขาที่สวยงามของจังหวัดเชียงราย ปัจจุบันเส้นทางพื้นที่จังหวัดเชียงรายยังไม่เปิดรับสมัคร นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬา ร้านอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงการแสดงดนตรี และกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายในวันแรกของการจัดงาน ซึ่ง ททท. เชื่อมั่นว่างานครั้งนี้ จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างรายได้สู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของผู้ประกอบการในพื้นที่

ทั้งนี้ กิจกรรม Amazing Thailand Bike Ride 2022 การแข่งขันจักรยาน จัดขึ้นภายใต้มาตรการสาธารณสุขและมาตรฐานปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 3 เข็ม หรือ แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม (ครบโดส) และแสดงเอกสารรับรองผลการตรวจ ATK เป็นลบ ไม่เกิน 48 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีมาตรการการคัดกรองอุณหภูมิ รวมถึงผู้ร่วมงานต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค DMHTT เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวให้กับผู้เข้าร่วมงานตามแบบวิถีปกติใหม่ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถศึกษาข้อมูลและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandamazingbikeride.com หรือ Facebook Page : Thailand Amazing Bike Ride 2022 หรือ โทร. 1672 Travel Buddy

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 91 total views,  2 views today