วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

คณะคาราวาน Isan In Love 20 จังหวัดภาคอีสาน เดินทางมาเยี่ยมชมชุมชนบ้านปราสาทและอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

ชุมชนบ้านปราสาท ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท แหล่งโบราณคดีที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในภาคอีสานตอนล่าง แหล่งโบราณคดีแห่งที่สองต่อจากบ้านเชียง ที่ได้จัดทำในลักษณะพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง จากหลักฐานที่ค้นพบสันนิษฐานว่า มีชุมชนอาศัยอยู่ในบริเวณนี้มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ มีหลักฐานของกลุ่มวัฒนธรรมแบบทวารวดีและแบบเขมรโบราณ ช่วงระหว่าง 1,500-3,000 ปีมาแล้ว หลุมขุดค้นที่ตกแต่งและเปิดให้ชม พร้อมสัมผัสกับความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบครบรส ที่ชุมชนยังมีผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกก และต้นธูปฤาษี (ต้นลำพรรณ) ซึ่งหาได้จากรอบ ๆ ลำน้ำธารปราสาทที่ไหลผ่านหมู่บ้าน 

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งห่างจากตัวเมืองนครราชสีมาประมาณ 60 กิโลเมตร
เป็นปราสาทหินทรงขอมโบราณแบบบาปวน ประกอบด้วยปราสาทหินในสมัยอาณาจักรขะแมร์ที่ใหญ่โตและงดงาม สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ราวพุทธศตวรรษที่ 16 เพื่อใช้เป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ และเปลี่ยนเป็นพุทธศาสนานิกายมหายาน เปิดให้เข้าชม : 07.00-18.00 น. ค่าเข้าชม :ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี โดยเก็บรวบรวมหลักฐานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับรากฐานและพัฒนาการของวัฒนธรรมอีสานในอดีตที่เจริญรุ่งเรืองในพื้นที่อีสานตอนล่างแถบลุ่มแม่น้ำมูล-แม่น้ำชี ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์  ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ 3,000 ปี มาแล้วจนถึงสมัยปัจจุบัน  การจัดแสดง  แบ่งออกเป็น  3  ส่วน
ส่วนที่  1  อาคารจัดจัดแสดงชั้นบน  จัดแสดงเรื่องพัฒนาการของสังคมในดินแดนแถบอีสานตอนล่างแสดงถึงรากฐานการกำเนิดวัฒนธรรม  ซึ่งมีมาจากความเชื่อด้านต่างๆ  ตลอดจนวัฒนธรรมจากภายนอกที่เข้ามามีบทบาทตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน
ส่วนที่  2  อาคารจัดแสดงชั้นล่าง  จัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะเขมรในอีสานตอนล่าง  หลักฐานความเจริญก้าวหน้าต่างๆ  เช่น  ศาสนา  สังคม  เศรษฐกิจ  เป็นต้น
ส่วนที่ 3  อาคารจัดแสดงศิลาจำหลัก  จัดแสดงโบราณวัตถุซึ่งเป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมหินทราย  เช่น ทับหลัง  หน้าบัน  บัวยอดปราสาท  เสาประดับกรอบประตู  กลีบขนุน  ปราสาทจำลอง  เป็นต้นเปิดทุกวัน เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ค่าเข้าชม ชาวไทย คนละ 20 บาท ชาวต่างประเทศ คนละ 100 บาท

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 70 total views,  1 views today

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นายอนุทิน ชาญวีรกูล ลั่นประเทศไทยจัดโมโตจีพีประสบความสำเร็จเงินสะพัดกว่า4 พันล้าน
รัฐมนตรีพิพัฒน์ฯโว!โมตีจีพีไทยแลนด์กระแสแรงต่อเนื่อง!! ก.ท่องเที่ยวและกีฬา คาดสร้างรายได้กว่า 4 พันล้านบาท
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จับมือสมาคมสายการบินประเทศไทย จัดโครงการ “ลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย” กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงไฮซีซั่น
๑ ปี มี ๑ ครั้ง งานเทศกาลออกพรรษาเมือง ๓ ธรรม ๓ ที่สุด ๓ พิภพ กลุ่มจังหวัดสนุก สกลนคร นครพนม มุกดาหาร
สีสันวันเปิดฉากไทยจีพีในวันแรก แฟนโมโตจีพี ไม่ยอมแพ้สภาพอากาศทยอยเข้าสู่สนามช้างฯ จ.บุรีรัมย์อย่างต่อเนื่อง
สมการรอคอย!! “โมโตจีพีวิถีไทย”เปิดฉากสุดมันส์ “สมเกียรติ” ฟอร์มกระฉูดวันแรก “ซาร์โก” นำฝูงรุ่นใหญ่