วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

Think Global, Keeping Local Culture in Mind! นักเรียนเมทนีดลคิดใหญ่ เเต่วางตัวเป็น! รู้จักดำเนินตามวัฒนธรรมท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ที่ แปลงนานางขุนน้อย เลิศล้ำ บ้านดอนบม ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผอ.รร.เมทนีดล นำนักเรียนเมทนีดล ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียนรู้การลงนา ดำนาในเทอมหนึ่ง เกี่ยวข้าวในเทอมสอง เสมอมา เป็นปีที่ 12 พร้อมทั้งการจัดสำรับอาหารหลักร้อย เรียนรู้ห้องเรียนกว้างหลักล้าน โดยมีคณะครูชาวไทย ครูต่างชาติและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1กว่า 50 คนร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว
ดร.อรทัย ผอ.รร.เมทนีดล กล่าวว่าจากการที่โรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนแก่น มุ่งมั่นสร้างนักเรียนทุกรุ่น ให้ได้เรียนรู้กับคุณครูเจ้าของภาษาผ่านกิจกรรมทุกรูปแบบ ทั้งนี้รวมที่องค์ความรู้ท้องถิ่นที่เป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ การลงนา ดำนาในเทอมหนึ่ง เกี่ยวข้าวในเทอมสอง เสมอมา เป็นปีที่ 12 แล้วที่เติบโตกับการเรียนรู้นานาชาติ แต่ยังมีแบบคิด ทัศนคติที่ดีงามต่อท้องถิ่น บ้านเมืองและโลกใบนี้เสมอ สมกับเป็นนักเรียนพลโลกสากล Think Global, keeping local culture in mind!


ดร.อรทัย กล่าวด้วยว่าตามพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 9 ถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี รัชกาลปัจจุบันที่ทรงสานต่อให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดี ทางโรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนแก่นส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการลงมือเรียนรู้การปลูกข้าวจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะชีวิตที่จำเป็น เน้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างรู้คุณค่า ทำงานเลี้ยงครอบครัวได้ ถามว่า นักเรียนเห็นไหมที่ชาวนาลำบาก? ตอบได้ทันทีว่า ใช่! นักเรียนได้เห็นสัมผัสวิถีชาวบ้านจริง รักงาน รักท้องถิ่นขึ้นมา คำตอบมีมากกว่าการอ่าน เขียนในห้องเรียนลองมาฟังความคิดเห็นตัวแทนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของโรงเรียนเมทนีดล


คุณครูจาร์ค Mr.Jarcque Veerada กล่าวว่า ผอ.รร.เมทนีดล มีวิสัยทัศน์ที่ดีมากๆ ที่ส่งเสริมหลักสูตรท้องถิ่น เพราะการทำนาถือเป็นหลักสูตรโลกแล้ว เด็กโรงเรียนไหนได้ทำจริงจังแบบนี้ถือว่า โชคดีมากนะครับ ทั้งคุณครูต่างชาติอย่างพวกกระผมมาเรียนรู้ สื่อสารกับนักเรียนด้วย ถือว่านักเรียนได้ประโยชน์มากๆครับ เห็นได้ว่า นักเรียนรับประทานข้าวหมด เขาสนุก รักการเป็นอยู่แบบธรรมชาติได้ เด็กๆนำข้าวเปลือกกลับไปปลูกที่บ้าน เขาจะเห็นคุณค่าของข้าว อาหารหลักของคนไทยครับที่สำคัญ การทำงานเป็นทีมจากผู้อำนวยการ คณะคุณครู ผู้ปกครอง พนักงาน นักเรียน และชาวบ้าน เป็นการทุ่มเทที่ดีมาก


ส่วน ด.ช.โยชิ ชยุต แพงมา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 กล่าวด้วยหน้าตาแจ่มใสว่า ตนเองและเพื่อนๆ โชคดีมากที่ได้อยู่โรงเรียนที่จัดการเรียนรู้กิจกรรมที่สนุกและยังมีคุณครูต่างชาติอยู่ด้วยกัน เพราะอยากนำเสนอความเป็นท้องถิ่นให้คุณครูได้ดูด้วย คุณครูและเพื่อนใหม่หลายๆคนที่ไม่เคยสัมผัสแบบนี้ พวกเขาได้เรียนกับคุณยายที่สอนทำนาจริง ส่วนผมมาหลายครั้งแล้ว ชอบทุกครั้ง แต่พิเศษในระดับมัธยมท่านผอ.จะให้เราทำอาหารเอง เช่น ส้มตำ ปลาเผา เป็นต้น แล้วกินด้วยกัน นั่งชมวิวธรรมชาติครับ ผมชอบมากๆและรู้สึกรักความเป็นพื้นบ้าน.
ด้านปราชญ์ชาวบ้าน นางขุนน้อย เลิศล้ำ ชาวบ้านในท้องถิ่น กล่วว่าท่านผอ.ฝนพานักเรียนและคุณครูลงนาและเกี่ยวข้าว ดูงานตัวเองทุกหกเดือน โดยมีพวกป้าจะเตรียมนาไว้ให้ เน้นสะอาด ปลอดภัย ปีนี้เราเพิ่มสถานที่เถียงนา ให้นักเรียน คุณครู ฝึกทำอาหารแบบบ้านเราด้วย พอเห็นเด็กตำส้มตำเอง ป้าอดยิ้มไม่ได้ เพราะเขาเก่งกันมากและท่านผอ.ก็เก่งมากที่ต่อความรู้ให้นักเรียนและสร้างให้ชุมชนได้อยู่ใกล้ชิดโรงเรียนระดับนานาชาติขนาดนี้ .
นางขุนน้อย กล่าวอีกว่าการสร้างพื้นฐานชีวิตที่มีคุณภาพ จิตใจที่และความสุขของนักเรียนทุกวัย โรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนแก่นสามารถตอบโจทย์นี้ได้อย่างยอดเยี่ยม นักเรียนเหล่านี้สามารถนำไปสร้างความก้าวหน้าในอนาคตได้ และโรงเรียนเมทนีดลเป็นหน้าเป็นตาให้คนขอนแก่นในหลายๆเรื่องแล้ว เพราะหลักสูตรโรงเรียนเมทนีดลมีมิติทางปัญญาสามารถสร้างพลโลกสากลแท้จริง.

 1,047 total views,  2 views today