วันเสาร์, 25 กันยายน 2564
sdsdsds

ททท.สำนักงานนครพนมเตรียมแผนฟื้นฟู เยียวยา ซ่อมสร้างแนวทางและทิศทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดสนุก โดยเริ่มที่จังหวัดนครพนม

30 พ.ค. 2020
ททท.สำนักงานนครพนม เตรียมแผนฟื้นฟู เยียวยา ซ่อมสร้างแนวทางและทิศทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดสนุก โดยเริ่มที่จังหวัดนครพนม หลังสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลายกลับสู่สภาวะปกติสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ โดยเตรียมการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยแก่ผู้ประกอบด้านการท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ให้ได้มาตรฐาน (Nakhonphanom St

สพฉ. จับมือ สวทช. ทีโอที และ ม.เกษตรศาสตร์ เสริมแกร่ง ยกระดับ IT ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว มุ่งสู่บริการดิจิทัล “ไทยแลนด์ 4.0”

29 พ.ค. 2020
ณ ห้องประชุม 601 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือใน “การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับเทคโนโลยีสื่อสารและสาร