นายกรัฐมนตรีพบผู้ประกอบการท่องเที่ยวภูเก็ต พร้อมนำ 13 มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดภูเก็ต เข้าที่ประชุม ศบศ.

ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท

 141 total views

Read more