นายกฯ เห็นชอบส่งเสริมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก

 118 total views

Read more