วันเสาร์, 25 กันยายน 2564
sdsdsds

กรมการขนส่งทางบก“ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ก่อนเดินทางฟรี ตลอดเดือน ธ.ค. 2563

27 ธ.ค. 2020
กรมการขนส่งทางบกร่วมกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องต้นก่อนเดินทางฟรี ตลอดเดือนธันวาคม 2563กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับเทศกาลปีใหม่ 2564 คาดว่าประชาชนจะเดินทางและใช้รถใช