วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

ดูชัดๆกิจการ 8 ประเภทเตรียมตัว กทม. รอประกาศวันผ่อนปรนพร้อม ศบค.

30 เม.ย. 2020
539

วันที่ 29 เมษายน ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบให้ผ่อนปรนกิจการ 8 ประเภท สามารถเปิดให้บริการได้ แต่ต้องปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขและมาตรการที่ กทม.กำหนดไว้

ทั้งนี้ยังไม่ระบุวันประกาศใช้เป็นทางการ เพราะรอการประกาศจาก ศบค. รัฐบาล เพื่อประสานการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน ได้มีการประชุมพิจารณามาตรการต่าง ๆ 4 ประเด็น ได้แก่

ประเด็นที่ 1.ขยายเวลาปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ทั้ง 7 ฉบับ ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย.63 เพื่อเป็นการไม่ให้การสั่งปิดสถานที่ต่างๆขาดตอน และเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบกิจการ โดยได้ขอมติจากที่ประชุมเรื่อง ประกาศปิดสถานที่ไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.63

ประเด็นที่ 2.พิจารณามาตรการผ่อนปรนกิจการบางประเภท อาทิ ร้านอาหาร ตลาด ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย สนามกอล์ฟ สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ สนามกีฬาเฉพาะชนิดที่มีการเว้นระยะห่าง ได้แก่ วิ่ง เทนนิส และแบดมินตัน สวนสาธารณะ ร้านตัดขนสัตว์ เป็นต้น

สำหรับร้านอาหาร (ไม่รวมถึงร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า/ซุปเปอร์มาร์เก็ต) ได้วางมาตรการไว้ ดังนี้ ผู้ให้บริการหรือเจ้าของกิจการร้านอาหารจะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้าทุกคน จัดที่นั่งรับประทานอาหารในร้านโดยคำนึงถึงการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) 2 เมตร งดการให้บริการในลักษณะที่ลูกค้าประกอบอาหารที่โต๊ะเอง เช่น ชาบู สุกี้ ปิ้งย่าง งดการให้บริการอาหารประเภทบุฟเฟต์ที่ลูกค้าตักอาหารเอง แต่สามารถให้บริการบุฟเฟต์ที่สั่งจากรายการอาหารได้ งดจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด รวมถึงงดการนำสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดเข้าไปทานในร้านด้วย งดการเล่นดนตรีหรือการแสดงสด ร้านประเภทข้าวราดแกงจะต้องจัดให้มีฉากใสกั้นระหว่างลูกค้าและอาหาร เพื่อป้องกันละอองฝอยจากการสั่งอาหารของลูกค้ากระเด็นใส่อาหาร จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลบริการ ณ จุดทางเข้า-ออก หรือบริเวณต่าง ๆ ของร้านอาหาร ต้องทำความสะอาดสุขาทุกชั่วโมง หากไม่สามารถปฏิบัติได้ให้งดการให้บริการห้องสุขา ให้ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ น้ำยาฟอกขาว 0.1% ทุกครั้งที่ลูกค้าใช้ ทำความสะอาดพื้น ทางเดิน ราวบันได ห้องน้ำ ลูกบิดประตู หรือเคาท์เตอร์ ด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

หากเป็นร้านอาหารที่ติดเครื่องปรับอากาศ ให้ปิดเครื่องปรับอากาศและปิดร้านเพื่อทำความสะอาดทุก 2 ชั่วโมง โดยติดป้ายประกาศแจ้งรอบในการทำความสะอาดหน้าร้าน เข้มงวดการทำความสะอาดภาชนะ อาทิ ถ้วย จาน ชาม ช้อน ส้อม ฯลฯ การรอซื้ออาหารหรือเข้าร้าน ต้องมีระยะห่างในการเข้าแถว 2 เมตร โดยร้านค้าต้องทำสัญลักษณ์จุดยืนสำหรับลูกค้า และต้องมีพนักงานควบคุมการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อทางเท้าหรือสถานที่ใกล้เคียง พนักงานในร้านจะต้องรวบผม ใส่ถุงมือ ใส่หมวก ผ้ากันเปื้อน ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และใส่ Face Shield หากพนักงานมีอาการป่วย มีไข้ ไอ หรือมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ให้หยุดปฏิบัติงานและพบแพทย์ ผู้ปรุงอาหารต้องล้างมือทุกครั้งก่อนปรุงอาหาร พนักงานเสิร์ฟต้องล้างมือทุกครั้งก่อนเสิร์ฟอาหาร พนักงานเสิร์ฟควรใช้ระดับเสียงปกติในการพูด ไม่ตะโกน และไม่เปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

สำหรับผู้รับบริการ ลูกค้าที่มาใช้บริการทุกคนต้องรักษาสุขอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือฟอกสบู่หลังการใช้บริการทุกครั้ง หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ไม่ให้เข้าใช้บริการ และควรไปพบแพทย์ทันที งดรับประทานอาหารนอกบ้านเป็นครอบครัว เพราะจะต้องรักษาระยะห่าง 2 เมตร หรือขอความร่วมมือซื้ออาหารกลับไปทานที่บ้าน

ในส่วนของตลาดและตลาดนัด ผู้ดูแลจะต้องกำหนดทางเข้า-ออกเฉพาะให้เหมาะสมต่อพื้นที่ สามารถเว้นระยะห่างในการเข้าใช้บริการ มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทั้งผู้ขายและประชาชนก่อนเข้าไปในพื้นที่ จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล บริเวณทางเข้า-ออก และบริเวณต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ จัดพื้นที่ให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลในการเลือกซื้อสินค้า 2 เมตร จัดระยะระหว่างแผงค้าให้มากกว่า 2 เมตร ทำความสะอาดตลาด พื้นที่สาธารณะ สุขา ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ตลาด งดเปิดการให้บริการเครื่องเล่นเด็กในพื้นที่ตลาด เช่น ม้าหมุน บ้านบอล อาหารปรุงสำเร็จให้จัดใส่ถุง หรือภาชนะมีฝาปิด หรือมีฉากใสกั้นระหว่างลูกค้าและอาหาร เพื่อป้องกันละอองฝอยจากการสั่งอาหารของลูกค้ากระเด็นใส่อาหาร

ร้านตัดผมหรือร้านเสริมสวย สามารถให้บริการได้แค่ตัด สระ ไดร์ เท่านั้น มีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ใช้บริการก่อนเข้าร้าน ไม่ให้มีพื้นที่นั่งคอยในร้าน โดยลูกค้าจะต้องนัดหมายผู้ให้บริการล่วงหน้า จัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ มีการให้บริการเป็นรอบ เพื่อปิดทำความสะอาดทุก 2 ชั่วโมง และทำความสะอาดแต่ละรอบไม่ต่ำกว่า 20 นาที ให้เจ้าของร้านทำตารางเวลาในการทำความสะอาดไว้เป็นหลักฐาน จัดเก้าอี้ทำผมให้มีระยะอย่างน้อย 2 เมตร ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ร่วมกัน ได้แก่ เก้าอี้ ผ้าคลุมตัว เตียงสระ ไดร์เป่าผม หวี กรรไกร ปัตตาเลี่ยน หลังมีการให้บริการกับลูกค้าทุกราย จดบันทึกชื่อผู้ใช้บริการและช่องทางติดต่อลูกค้าทุกราย

สำหรับกรณีเกิดการแพร่กระจาย จะสามารถทราบว่าลูกค้าเป็นใคร พักอยู่ที่ใด เพื่อสะดวกในการสอบสวนโรค ผู้ให้บริการจะต้องรวบผม ใส่ถุงมือ หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield งดเว้นการให้บริการตัดขนจมูก หรือบริการที่จับใบหน้าของลูกค้า นอกจากนี้ ระหว่างสระผม ให้ผู้ใช้บริการถือหน้ากากกันสเปรย์ (หน้ากากที่เป็นรูปหน้าคน) ป้องกันละอองฝอยจากผู้ให้บริการ และทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากใช้บริการ ลูกค้าและพนักงานที่มีอุณหภูมิมากกว่า 37.5 องศาเซียลเซียส หรือมีอาการเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง ให้งดบริการและพบแพทย์ทันที งดให้บริการรับประทานอาหารภายในร้านแก่ลูกค้า

ด้านโรงพยาบาล คลินิก และสถานพยาบาล (ไม่รวมคลินิกลดน้ำหนัก หรือคลินิกเสริมความงาม) ให้ใช้มาตรการเดียวกับกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งจะมีการประกาศภายหลัง สำหรับสนามกอล์ฟ และสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดพื้นที่ให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล 2 เมตร โดยพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกัน หรือคลับเฮาส์ ให้จัดทางเข้า-ออกทางเดียว เพื่อจำกัดจำนวนคนให้เหมาะสม บริการร้านอาหารให้ปฏิบัติตามมาตรการของร้านอาหารข้างต้น จัดให้มีจุดล้างมือ ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันระหว่างการเล่น ห้ามจัดกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภท ทำความสะอาดพื้นที่ ห้องน้ำ ตามมาตรการที่ถูกต้อง บันทึกรายชื่อ วันเวลาเข้าใช้บริการ และช่องทางติดต่อผู้ใช้บริการทุกราย เพื่อสะดวกในกรณีที่ต้องมีการสอบสวนโรค จะต้องมีการนัดคิวก่อนเข้าใช้บริการ พนักงานและผู้ใช้บริการจะต้องใสหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield แคดดี้จะต้องทำความสะอาดรถกอล์ฟโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน และเว้นระยะห่างกับผู้ใช้บริการ 2 เมตร ห้ามพนักงานมีการรวมกลุ่มกัน

สำหรับสนามกีฬา จะผ่อนปรนให้ 3 ประเภท ได้แก่ สนามวิ่ง สนามเทนนิส และสนามแบดมินตัน หาก ศบค. ผ่อนปรนเพิ่มเติม กรุงเทพมหานครก็จะประกาศเพิ่มเติมเช่นกัน โดยจะต้องมีมาตรการตั้งจุดคัดกรอง การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จำกัดให้มีทางเข้า-ออกทางเดียว บริการร้านอาหารให้ปฏิบัติตามมาตรการของร้านอาหารข้างต้น มีบริการแอลกอฮอล์เจล ห้ามจัดการแข่งขัน จำกัดจำนวนผู้เล่นต่อสนาม ไม่ให้มีผู้ชมในสนาม ห้ามเล่นกีฬาที่มีลักษณะประเภททีม ทำความสะอาดห้องน้ำและพื้นที่ตามมาตรการทำความสะอาดที่ถูกต้อง บันทึกรายชื่อ วันเวลาเข้าใช้บริการ และช่องทางติดต่อผู้เข้าใช้บริการทุกราย จะต้องทำการนัดคิว และมีพนักงานควบคุมให้ดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ

ในส่วนของสวนสาธารณะของรัฐและเอกชนทั้งหมด อนุโลมให้เปิด โดยกำหนดทางเข้า-ออก จัดตั้งจุดคัดกรอง จุดบริการแอลกอฮอล์เจล มีมาตรการเว้นระยะห่าง สามารถออกกำลังกายที่ไม่ใช่การจับกลุ่ม เช่น วิ่ง ขี่จักรยาน เดิน แบดมินตัน งดเว้นการออกกำลังกายที่มีการจับกลุ่ม ชุมนุม สันทนาการ เช่น เต้นแอโรบิก รำมวยจีน ไทเก๊ก ฟุตบอล บาสเกตบอล เป็นต้น งดการเล่นเครื่องเล่นต่าง ๆ ทั้งเครื่องเล่นเด็ก เครื่องออกกำลังกาย และเครื่องเล่นฟิตเนส งดเว้นการจับกลุ่มชุมนุม เช่น นั่งคุย กินน้ำชา รับประทานอาหาร ฯลฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราและควบคุม กำหนดช่วงเวลาทำความสะอาดห้องน้ำ

สำหรับร้านตัดขนสุนัข จะมีมาตรการดังนี้ มีการคัดกรองผู้เข้าใช้บริการ งดการให้บริการแบบ Walk-in จะต้องทำการนัดหมายก่อนเข้าใช้บริการ จัดแอลกอฮอล์เจล กำหนดเวลาทำความสะอาดทุก 2 ชั่วโมง และทำความสะอาดไม่ต่ำกว่า 20 นาทีต่อรอบ ให้ทำตารางเวลาไว้เป็นหลักฐาน ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ทุกครั้ง บันทึกรายชื่อ วันเวลาเข้าใช้บริการ และช่องทางติดต่อผู้ใช้บริการทุกราย ต้องมีการซักประวัติเจ้าของสัตว์เลี้ยงว่าเคบมีประวัติเสี่ยงหรือไม่

ประเด็นที่ 3.ขออนุมัติหลักการที่จะผ่อนปรนกิจการบางประเภท โดยกรุงเทพมหานครได้ทำการเตรียมพร้อมมาตรการต่าง ๆ ตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อให้กิจการประเภทต่าง ๆ สามารถจัดเตรียมความพร้อม รวมถึงเพื่อกรุงเทพมหานครจะอนุญาตให้บางกิจการเปิดให้บริการได้ในทันทีที่รัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนปรนอย่างเป็นทางการ และเพื่อป้องกันความสับสนที่อาจจะเกิดขึ้นหากแต่ละพื้นที่จังหวัดมีการประกาศผ่อนปรนไม่พร้อมกัน

และประเด็นที่ 4.การงดจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ กรุงเทพมหานครจะออกประกาศให้สอดคล้องกับประกาศที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รัฐบาล เป็นผู้กำหนด และจะเผยแพร่รายละเอียดของมาตรการต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบต่อไป โดยประชาชนสามารถติดตามข่าวสารจากทางกรุงเทพมหานครได้ 4 ช่องทาง ดังนี้ 1.เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร 2.เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. 3.เฟซบุ๊ก ผู้ว่าฯ อัศวิน และ 4.เฟซบุ๊กของสำนักงานเขตต่าง ๆ