วันพฤหัสบดี, 2 กุมภาพันธ์ 2566

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมวางมาตรการฟื้นฟูท่องเที่ยวหลังผ่อนคลายล็อกดาวน์

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการด้านการท่องเที่ยวหลังมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ เพื่อติดตามความคืบหน้า การดำเนินงานและหารือมาตรการต่างๆ สำหรับการช่วยเหลือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้ง Supply side และ Demand side รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นทางด้านสาธารณสุข เตรียมความพร้อม รับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติที่ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวและช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลาย

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ได้รายงานความคืบหน้าโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ที่ใช้มาตรฐานการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ผนวกกับมาตรฐานของการบริการของสถานประกอบการว่าอยู่ในขั้นตอนการออกมาตรการและการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้สถานประกอบการเตรียมพร้อม (Road to SHA) นอกจากนี้ได้รายงานแผนฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยภายหลังวิกฤตโควิด-19 ซึ่งได้ชี้ให้เห็นถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของการท่องเที่ยวไทย และแนวทางการดำเนินงานที่เน้นการสร้างงาน สร้างรายได้ เสริมสภาพคล่อง กระตุ้นการบริโภคผ่านการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมถึงสร้างรายได้จากฐานนักท่องเที่ยวต่างชาติมี่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง สร้างสมดุลเชิงโครงสร้างใหม่ เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์ 5R (Reboot Rebuild Rebrand Rebound และ Rebalance) ซึ่งคาดว่าแผนการดำเนินงานดังกล่าวจะทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1,483 total views,  2 views today