วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ททท.สำนักงานนครพนมเตรียมแผนฟื้นฟู เยียวยา ซ่อมสร้างแนวทางและทิศทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดสนุก โดยเริ่มที่จังหวัดนครพนม

30 พ.ค. 2020
1446

ททท.สำนักงานนครพนม เตรียมแผนฟื้นฟู เยียวยา ซ่อมสร้างแนวทางและทิศทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดสนุก โดยเริ่มที่จังหวัดนครพนม หลังสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลายกลับสู่สภาวะปกติสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้

โดยเตรียมการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยแก่ผู้ประกอบด้านการท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ให้ได้มาตรฐาน (Nakhonphanom Standard) โดยใช้มาตรฐานเดียวกันกับ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการและบุคลากร รองรับการต้อนรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นครพนม ว่าสะอาดและปลอดภัยถูกสุขอนามัย นอนพักที่โรงแรมในนครพนม เหมือนนอนที่บ้าน ในวิกฤติย่อมมือโอกาสเสมอ ในช่วงวิกฤตดังกล่าว ทำให้ DMC (Destination Management Company)ในภาคอีสาน 20 จังหวัด รวมตัวกันก่อตั้งสมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน เพื่อจับมือกันในการทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภาคอีสาน โดยมีการปรับและออกแบบรูปแบบการท่องเที่ยวแบบ New Normal ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยสมาคมนี้ได้จดทะเบียนก่อตั้งที่จังหวัดนครพนม ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำจากท่านผู้อำนวยการสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ททท.) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ถ้าพูดถึงการท่องเที่ยว และสินค้าการท่องเที่ยวแล้ว นครพนมสามารถเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงไปยังจังหวัดต่างๆในภาคอีสานได้เป็นอย่างดี ตอกย้ำว่า “เที่ยวอย่างมีความสุข เที่ยวให้สนุก เที่ยวที่นครพนม”

ที่มาภาพ-ข่าว/ททท.นครพนม