วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

การแถลงข่าว “ทิศทางการปรับตัวเตรียมรับ New Normal หลังวิกฤตโควิด19” และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภาคอีสาน (Isan Wellness Tourism)

ททท.ภูมิภาคอีสาน เดินหน้าปลดล็อคเส้นทางท่องเที่ยว ประเดิมฟื้นฟูซ่อมสร้างการท่องเที่ยวภาคอีสานที่แรก new normal 9 เส้นทาง 20 จังหวัด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินหน้าจัดกิจกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในภูมิภาคเพิ่มขึ้น ปลดล็อคการท่องเที่ยวนำร่องเส้นทางอีสาน 20 จังหวัด พร้อมเปิดแคมเปญ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภาคอีสาน (Isan Wellness Tourism) ภายใต้กิจกรรม “มินิคาราวานซ่อมสร้างการท่องเที่ยวไทย โปรแกรม “ชวนพักรักสุขภาพ กับนักรบเสื้อขาว ฮีโร่กู้วิกฤต” เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวหลังวิกฤตโควิด19 ททท.ภูมิภาคอีสาน ร่วมด้วยพันธมิตรภาคีเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยว เปิดประตูสู่เส้นทางอีสานพร้อมนำเทรนด์ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวประเทศไทย

ดร. นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมทำงานกับกระทรวงสาธารณสุข และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อเร่งยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยควบคู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดยเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเราได้เปิดตัวโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration หรือ SHA ให้ผู้ประกอบการ 10 ประเภทกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้ามาลงทะเบียน เพื่อบันทึกเป็นฐานข้อมูลรายชื่อ และขณะนี้เรากำลังร่วมมือกับกระทรวงการคลังเพื่อออกมาตรการ “เที่ยวปันสุข” เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มเติม รวมถึงการจัดทำแนวทางการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างจำกัด หรือ Travel Bubble

สำหรับกิจกรรม “มินิคาราวานซ่อมสร้างการท่องเที่ยวไทย” โปรแกรม“ชวนพักรักสุขภาพ กับนักรบเสื้อขาว ฮีโร่กู้วิกฤต” ทำให้ได้เห็นถึง “ทิศทางการปรับตัวเตรียมรับ New Normal หลังวิกฤตโควิด19” และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภาคอีสาน (Isan Wellness Tourism) อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น ผู้ประกอบการมีความพร้อมมากๆ ที่จะเปิดการท่องเที่ยวรูปแบบปกติใหม่ หรือ Travel New Normal ซึ่งสอดรับกับนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่ทางกระทรวงกำลังเร่งทำงานกันอย่างหนักในขณะนี้

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. กล่าวว่า การจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการขายและสนับสนุนการตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศ และเป็นการแถลงตอกย้ำทิศทางแผนการตลาดการท่องเที่ยวภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ และความเชื่อมั่นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศได้อย่างต่อเนื่องในช่วงปลดล็อคหลังวิกฤตโควิด19 ในนามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับทางสมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในภาคอีสานเพื่อจัดกิจกรรม “มินิคาราวานซ่อมสร้างการท่องเที่ยวไทย” โปรแกรม “ชวนพักรักสุขภาพ กับนักรบเสื้อขาว ฮีโร่กู้วิกฤต” ขึ้นมาเพื่อเป็นการตอบแทนความเสียสละที่ทุกท่านเป็นด่านหน้าในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รวมถึงรักษาผู้ติดเชื้ออีกด้วย

โครงการมินิคาราวานซ่อมสร้างการท่องเที่ยวไทย ถือเป็น role model ในการเปิดตัวการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่หลังวิกฤตโควิด – 19 โดยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทางสมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสานซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวในภาคอีสาน 20 จังหวัด ซึ่งมีภารกิจในการร่วมฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยว และดำเนินงานในลักษณะวัฒนธรรมเครือข่ายระหว่างจังหวัดต่อจังหวัด มีการส่งต่อการบริการร่วมกัน

สำหรับความพร้อมของภาคการท่องเที่ยวอีสาน ที่จะสอดรับกับนโยบายท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ห่างไกลโรค ในภาคอีสานเราก็มีความพร้อมที่จะรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้น หรือ Isan Wellness Tourism เนื่องจากอีสานมีความโดดเด่นเรื่องสมุนไพร พืชท้องถิ่น ที่เป็นยา เป็นอาหาร และแนวทางวิถีชีวิต ความเป็นความเป็นอยู่ วัฒนธรรมท้องถิ่นขออีสานมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมาะกับการท่องเที่ยวในลักษณนี้มากขึ้น เส้นทางอุดรธานี – ขอนแก่น – บุรีรัมย์ในครั้งนี้เป็นเพียงเส้นทางแรก และเรากำลังพัฒนาอีก 9 เส้นทางในภาคอีสานที่คณะมินิคาราวานซ่อมสร้างการท่องเที่ยว ซึ่งจะมีบุคลากรทางการแพทย์ร่วมเดินทางเพื่อเปิดเส้นทางในทุกๆ เส้นทาง เพื่อตอบแทนความเสียสละจากความสุขในการท่องเที่ยว และเพื่อร่วมกันยกระดับการทางท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสาธารณสุข

นางวสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน (สอทอ.) กล่าวว่า สมาคมก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นการรวมตัว ในช่วงสถานการณ์วิกฤตจากการระบาดของโรคโควิด 19 จึงทำให้บริษัทนำเที่ยวในกลุ่ม DMC We Love Isan โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ให้สามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน) ให้ผ่านวิกฤตโควิด 19 ไปได้ด้วยความร่วมมือกับภาครัฐเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม เยียวยา และฟื้นฟูให้การท่องเที่ยวกลับมาเป็นกำลังสำคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเร็ว จากความร่วมมือของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในภาคอีสาน ซึ่งเรามีเป้าหมายและมีภารกิจร่วมกันในการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวในภาคอีสาน หลังจากที่การท่องเที่ยวของเราถูกแช่แข็งจากวิกฤต COVID-19 มาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา เราจึงมาร่วมมือกันเพื่อผลักดันภารกิจครั้งนี้ให้สำเร็จ การจัดกิจกรรม “มินิคาราวานซ่อมสร้างการท่องเที่ยวไทย “โปรแกรม “ชวนพักรักสุขภาพ กับนักรบเสื้อขาว ฮีโร่กู้วิกฤต” Isan Wellness Tourism เป็นการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อตอบแทนกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ได้ และเลือกเส้นทางการท่องเที่ยวใน 9 เส้นทางในภาคอีสาน โดยการนำของกลุ่มเครือข่ายสมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน โดยผู้ประกอบการในสมาคมฯ ของเราค่อนข้างมีความพร้อม และทำงานใกล้ชิดกับทาง ททท. และสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อพัฒนาการบริการและเส้นทางการท่องเที่ยวของภาคอีสาน สร้างความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวเทรนด์ใหม่ Self Drive และ Find Drive ให้กับนักท่องเที่ยวมั่นใจในเส้นทางภาคอีสานของเรา

นอกจากนี้ ได้มีการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอีสานและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคอีสานเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยการโครงการนำร่องชื่อ โครงการ เจ้าถิ่นอีสานออนไลน์ ภายใต้แบรนด์สินค้า Buff โดยสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมฯ ทั้ง 19 ราย (19 เจ้าถิ่น ดูแลรับผิดชอบ 20 จังหวัดในอีสาน) ได้รวบรวมสินค้าทางการท่องเที่ยวหมวดต่าง ๆ และช่วยกันออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยว โดยใช้จุดแข็งในการเป็นเครือข่ายบริษัทนำเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ 20 จังหวัด เพื่อนำขึ้นเสนอขายบน Social Media Platform ในชื่อเว็บไซต์ www.ebuffesan.com Facebook และ Line ซึ่งเป็นการผนวกและประยุกต์การเป็นผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวออนไลน์ Online Travel Agency (OTA) มาผสมผสานกับความเป็นบริษัทนำเที่ยวในพื้นที่ (เจ้าถิ่น) เกิดเป็นทางเลือกใหม่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าท่องเที่ยวและบริการในท้องถิ่น ในยุคการท่องเที่ยวแบบ New Normal โดยมีเจ้าถิ่นผู้เชี่ยวชาญพื้นที่เป็นผู้ให้บริการ ดูแลและอำนวยความสะดวก ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี

เว็บไซต์ www.ebuffesan.com, จึงเป็น Business Platform ที่ใช้ควบคู่เชื่อมโยงด้วยกันเพื่อใช้ในการจองและจำหน่ายสินค้าทางการท่องเที่ยว และยังให้บริการ คอยดูแล พูดคุย สอบถาม ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่อีสานโดยตรงที่ไว้วางใจได้เป็นอย่างดี

นางพรทิพย์ อัษฏาธร กรรมการผู้จัดการเพลาเพลิน บุรีรัมย์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่การเริ่มต้นของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ทางเพลาเพลิน บุรีรัมย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานตามหลักมาตราฐานสากลที่ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องตามมาตราฐาน ของ SHA (Amazing Thailand Safety& Health Administration) ซึ่งเพลาเพลิน ได้รับมาตรฐานรับรองนี้เป็นสถานประกอบการแรกของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อความมั่นใจทางด้าน บริการด้านสุขอนามัย ยกระดับความสะอาดและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ต้อนรับ New Normal โดยที่ลูกค้ายังคงได้รับการบริการที่สะดวกสบาย เช่นเดิม ด้วยการยึดตามหลักข้อแนะนำด้านความปลอดภัยและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่เสมอมา

นางพรทิพย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ กับการพักผ่อนรูปแบบ Social Distancing ที่คงไว้ซึ่งการบริการที่สะดวกสบายเช่นเดิม ซึ่งในช่วงระยะแรกของการกลับมาเปิดให้บริการ ได้วางกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย และพื้นที่ในภูมิภาคอีสานก่อนด้วยความพร้อมด้านการเดินทาง และกลุ่มเป้าหมายหลักต่อไป คือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพ ทั้งในรูปแบบครอบครัว และเป็นกลุ่มทัวร์ริสต์ เพราะด้วยทางเพลาเพลิน เอง เรามีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ และบริการ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันที่รับรองด้วยการแพทย์ทางเลือก ที่จะเข้ามาจับมือไปด้วยกัน เช่น กลุ่มบริษัท Wiztech ผู้เชี่ยวชาญการตรวจและประมวลผลร่างกายด้วยโปรแกรม (Telemedicine) โปรแกรมที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ ซึ่งจะนำมาใช้ในการให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว นอกจากนี้เรายังได้ทำการปรับพื้นที่เพื่อสุขภาพ “อโรคยาศาลา นครชัยบุรินทร์” สถานที่ของเรื่องราวตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งอโรคยาศาลา คือ สถานพยาบาลในสมัยก่อน ซึ่งมีการสร้างหลักฐานไว้อยู่มากมาย ตามเส้นทางนครชัยบุรินทร์ นำร่องการบำบัด สมุนไพรและแพทย์แผนไทย และนำความพร้อมทางด้านสถานที่ บุคลากร ผลผลิต นำไปสู่การบำบัดด้วยธรรมชาติ เป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา สร้างแลนด์มาร์คใหม่ให้กับภาคอีสาน ในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเสวนา ในหัวข้อ “ทิศทางการปรับตัวเตรียมรับ New Normal หลังวิกฤตโควิด19’’ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรดำเนินรายการโดย คุณสุทธิชัย หยุ่น นักสื่อสารมวลชนอาวุโส พร้อมด้วยวิทยากรจากหลากหลายสาขาเฉพาะด้าน ร่วมพูดคุยในเรื่อง การปรับตัวในรูปแบบใหม่ ในมุมมองทัศนคติจากแต่ละท่าน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดให้กับผู้เข้าร่วมงาน นำโดยอ

คุณสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนายการภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณวสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน (สอทอ.)น.พ.ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล แพทย์ด้าน Wellness กรรมการบริหารผู้ก่อตั้งระบบ Wiztech Health Internationalดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย นักบริหารการตลาดและประชาสัมพันธ์คุณอัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ นักแสดงและนักโยคะบำบัด

ทั้งนี้การเริ่มต้นของโปรแกรม มินิคาราวาน “ซ่อมสร้างการท่องเที่ยวไทย” โปรแกรม“ชวนพักรักสุขภาพ กับนักรบเสื้อขาว ฮีโร่กู้วิกฤต” มีเส้นทางจาก อุดรธานี – ขอนแก่น – บุรีรัมย์ เป็นการเริ่มต้นเส้นทางของการท่องเที่ยวในภาคอีสานครั้งแรก โดยมีกำหนดการเปิดเส้นทางครั้งที่ 2 วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ในเส้นทางจังหวัดขอนแก่น – ศรีสะเกษ เป็นเส้นทางต่อไป