วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ยิ่งใหญ่จริงๆเปิดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ประจำปี 2563

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ประจำปี 2563

        จังหวัดศรีสะเกษ จัดงานงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ประจำปี 2563 เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 (10 วัน 10 คืน) ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ และในวันนี้เวลา 13.30 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ประจำปี 2563 พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดทุเรียนและเงาะ จำนวน 6 รางวัล

        ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการทางการเกษตรและจำหน่ายผลไม้จังหวัดศรีสะเกษ อาทิ ทุเรียนภูเขาไฟ เงาะ มังคุด สะตอ ลองกอง ลำไยเป็นต้น โดยเฉพาะทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ที่มีรสชาติ กรอบนอก นุ่มใน และมีกลิ่นฉุนน้อย จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 150-180 บาท สร้างรายได้ให้จังหวัดประมาณ 800 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จากกลุ่มแม่บ้านจาก 22 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ และผลิตภัณฑ์แปรรูปของ Young Smart Farmer ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษให้เป็นรู้จักทั่วโลก ส่งเสริมการท่องเที่ยวชม ซื้อและชิมทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษที่สวนของเกษตรกร และการจำหน่ายทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงในราคาหน้าสวนทุเรียน เชื่อมโยงตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มผลไม้ สู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษต่อไป  ซึ่งยอดขายทุเรียนปีนี้มีมูลค่ากว่า 700 ล้านบาท