วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

หลังปลดล็อดอีสานเริ่มแล้ววันหยุดยาวนักท่องเที่ยวทะลัก เที่ยวอีสานแบบวิถีใหม่ New Normal

จากการที่รัฐบาลมีการผ่อคลายมาตรการระยะที่5 แล้วนั้น ผู้สื่อข่าวฯได้ลงสำรวจการเดินทางท่องเที่ยวของพี่น้องประชาชนหลังจากหยุดการเดินทางในช่วงการควบคุมโรคโควิด 19 จากการเปิดเผยของนายนายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและทีม ททท.อุบลฯต้อนรับคณะทัวร์จากสมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน โดยบริษัทกานตนาทัวร์ จ.หนองคาย ทริปแรก สายแรก หลังจากเปิดตัวสมาคมฯอย่างเป็นทางการ เดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีใหม่ New Normal ในเส้นทางหนองคาย-ร้อยเอ็ด-ยโสธร -อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 4-6 ก.ค. 63

สำหรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวครั้งนี้ เป็นหนึ่งในมาตราการที่ ททท.ให้การสนับสนุนเพื่อให้มีการท่องเที่ยวภายในประเทศ และเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

มาตราการดังกล่าวจะมีระยะเวลา 3 เดือน ( กรกฎาคม-สิงหาคม 63) เท่านั้น โดยมีเงื่อนไขในการเดินทาง 3 วัน 2 คืน และมีจำนวนนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 40 คน และเป็นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ

ท่านที่สนใจกิจกรรมท่องเที่ยวแบบกลุ่ม สามารถติดต่อบริษัทท่องเที่ยวที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้อง ได้ทุกแห่ง

ภาพ/ข่าว-วรพจน์ ลัภโต