วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

พช.ขอนแก่น ร่วมงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายตันติกร ศรีมนตรี นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานของจังหวัด ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวก แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม 2563 ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ได้รับการจัดสรรบูทจำหน่ายสินค้า จำนวน 37 บูท แยกเป็น 1) ประเภทผ้าฯ จำนวน 28 บูท 2) ประเภทของใช้ (จักสาน) จำนวน 1 บูท 3) ประเภทผ้าอัตลักษณ์ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 บูท 4) ผ้าที่ชนะการประกวด จำนวน 2 บูท 5) อาหารชวนชิม จำนวน 1 บูท และ 6) ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 1 ชุมชน จำนวน 3 บูท
สรุปยอดจำหน่าย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 จำนวน 763,650 บาท และวันที่ 9 สิงหาคม 2563 จำนวน 952,540 บาท รวมยอดจำหน่าย 2 วัน เป็นเงิน 1,716,190 บาท