วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโชว์ความเป็นเลิศเปิดการให้บริการด้านสุขภาพผ่าน LINE @MDKKU บริการครบจบในLine เดียว

    เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563วลา 11.00น. ณ บริเวณชัน 1 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์  เปิดการให้บริการด้านสุขภาพผ่าน LINE @MDKKU บริการครบจบในLine เดียว  โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการให้บริการผ่าน LINE @MDKKU บริการครบจบในLine เดียว โรงพยาบาลศรีนครินทร์  พร้อมมี  นพ.สมชายโชติ  ปิยวัชร์เวลา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  ผศ.นพ.ชวกิจ ภูมิบุญชู รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพและคณะผู้บริหาร พยาบาล บุคลากรร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

      ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวชื่นชมยินดีว่า”ขอแสดงความยินดีที่ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่ทุกคนสามารถสอบถามข้อมูล , บริการการจองคิว , จองห้องพิเศษ และอื่นๆได้อย่างสะดวก ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนทั่วโลกเข้าถึง @MDKKUซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึง ถึงการบริการ และข้อมูลปัญหาสุขภาพ หรือหากต้องการบริจาคร่างกาย บริจาคอวัยวะ ก็สามารถ@LINEเข้ามาสอบถามรายละเอียดถึงขั้นตอนต่างๆ  ซึ่งถือว่าเป็นความก้าวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบริการของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีความก้าวหน้าที่สุดในประเทศไทยถือว่าเป็นสิ่งที่ดี การที่หน่วยงานต่างๆในจังหวัดขอนแก่นได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในภาคอีสานและชาวจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นการสอดรับกับการที่จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดสมาร์ท ซิตี้ และก็ขอชื่นชมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน โดยทุกท่านมุ่งหวังที่จะให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้มีสุขภาพชีวิตที่ดี และสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างง่ายดาย และประหยัดค่าใช้จ่ายได้มีประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุด”ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าว

ทางด้าน รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ กล่าวเสริมว่า” ปัญหาของการให้บริการคนไข้ เนื่องจากปัจจุบันผู้ป่วยมาใช้บริการมีเป็นจำนวนมาก บางครั้งอาจจะไม่สะดวกในการให้บริการในรูปแบบวิธีเดิม ทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จึงได้มีการคิดพัฒนาเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการให้บริการในการลดเวลา ขั้นตอน ลดการรอค่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยฉุกเฉิน @MDKKUเข้ามาเพื่อให้โรงพยาบาลเปิดห้องฉุกเฉิน เพื่อรอรับผู้ป่วยได้อย่างเท่าทัน  และสะดวกทั้งเรื่องของการบริการ การสอบถามข้อมูลด้านสุขภาพ การนัดหมาย นัดวันเวลาเข้าพบแพทย์  การพัฒนาเทคโนโลยีการบริการผ่าน LINEจึงเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยและประชาชนทุกคนที่มาใช้บริการและเข้าถึงได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยในปัจจุบัน Line application เป็นช่องทางการสื่อสารที่สะดวก รวดเร็วและสามารถเข้าถึงการบริการได้ในหลากหลายรูปแบบ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีนโยบายจัดทำ line official หรือ line ทางการของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขึ้น ในชื่อว่า “@MDKKU”  ซึ่ง จะมีเมนูการใช้งาน ที่อำนวยความสะดวกต่อผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ดังต่อไปนี้ 
1 สอบถามห้องตรวจและขอเลื่อนนัด 
2 สอบถามปัญหาสุขภาพ
3 การให้บริการเปิดสิทธิล่วงหน้า 
4 การบริการส่งยาถึงบ้าน
5 สอบถามการบริการคลินิกนอกเวลาและจองห้องพิเศษ 
6 สอบถามการบริการของศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ 
7 ติดต่อบริจาคร่างกาย บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต กองทุนวันศรีนคริทร์ และมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์
8 สื่อความรู้สุขภาพ
9 ให้คำปรึกษาและบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน” รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์กล่าวปิดท้าย

     โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการพัฒนาเพื่อก้าวสู่การ เป็นโรงเรียนแพทย์ระดับโลกที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและมวลมนุษยชาติ มีการพัฒนาคุณภาพในการดูแลคนไข้ มีการก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศกว่า 20 ศูนย์ภายในโรงพยาบาล โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง  รวมทั้งคณะแพทยศาสตร์ยังให้ความสำคัญในเรี่อง การอุทิศเพื่อสังคม Socail Devotion มุ่งเน้นการนำเอาบริการไปสู่ประชาชน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพิ่มช่องทางการให้บริการทาง LINE @MDKKU  นี้ จะทำให้ ผู้เข้ารับการบริการทุกท่านได้รับความสะดวกสบาย เข้าถึงการบริการต่างๆได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น

ขอเชิญชวน แอดไลน์ “LINE @MDKKU”  หรือสแกน QR-CODE ไว้  เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ในการรับบริการต่างๆจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ รวมถึงเป็นช่องทางในการให้ความช่วยเหลือตอบคำถาม ต่าง ๆ อีกด้วย

บริการครบ จบในไลน์เดียว บริการใหม่ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์

LINE ID: @mdkku