วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

รถไฟไทย เพิ่มรถ 12 ขบวน รองรับปชช.ช่วงปีใหม่

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยมีขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารในเส้นทางสายเหนือ อีสาน ไป-กลับ จำนวน 12 ขบวน และพ่วงรถโดยสารนั่ง/นอนปรับอากาศชั้น 2 และชั้น 3 ช่วงเทศกาลปีใหม่เพิ่มเติม นอกจากขบวนรถที่ให้บริการปกติ ซึ่งรองรับผู้โดยสารได้เพิ่ม 8,000 คน/วัน เริ่มจำหน่ายตั๋วตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป พร้อมแจ้งงดให้บริการขบวนรถไฟนำเที่ยว ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการรถไฟฯ ได้เปิดให้มีการสำรองตั๋วโดยสารรถไฟล่วงหน้า แก่ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางด้วยรถไฟในเทศกาลปีใหม่ 2564 จนเต็มหมดทุกชั้นทุกขบวน แต่ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการในช่วงเทศกาลนั้น การรถไฟฯได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่เพิ่มเติม 

โดยได้เปิดให้บริการขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ประเภทรถนอนปรับอากาศ และรถนั่งชั้น 3  ไป – กลับ อีก 12 ขบวน ในเส้นทางสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเที่ยวไปเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 – 31 ธันวาคม 2563 และเที่ยวกลับในวันที่ 3 – 4 มกราคม 2564 

นอกจากนี้ ยังได้เร่งรัดการซ่อมบำรุงรถโดยสาร เพื่อนำออกมาให้บริการเพิ่มเติมเข้ากับขบวนรถที่เดินประจำในทุกเส้นทาง โดยจะนำรถดังกล่าวเข้าพ่วงให้บริการตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 “การรถไฟแห่งประเทศไทย ประเมินว่าจากการดำเนินการตามแผนอำนวยความสะดวกการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยการจัดเดินขบวนรถพิเศษ และพ่วงรถโดยสารเพิ่มเติมเข้ากับขบวนรถปกตินั้น จะสามารถรองรับปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ เพิ่มอีกประมาณ  8,000 คนต่อวัน หรือรองรับการเดินทางของผู้โดยสารรวมทั้งหมดได้ไม่ต่ำกว่า 100,000 คนต่อวัน ซึ่งเพียงพอต่อการเดินทาง และไม่เกิดผู้โดยสารตกค้างแน่นอน” 

ในขณะเดียวกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ การรถไฟฯขอแจ้งงดเดินขบวนรถนำเที่ยว ขบวนที่ 909/910 กรุงเทพ – น้ำตก – กรุงเทพ และขบวนที่ 911/912 กรุงเทพ – สวนสนประดิพัทธ์ – กรุงเทพ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 – 1 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อนำตู้โดยสารมาหมุนเวียนใช้งานกับขบวนรถในเส้นทางต่าง ๆ 

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถติดต่อซื้อตั๋วและสำรองที่นั่งรูปแบบใหม่ด้วยระบบ D – Ticket ได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ www.railway.co.th หรือสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ (ล่วงหน้าสูงสุด 30 วัน) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งกำหนดเวลาต่าง ๆ ของขบวนรถที่ให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย