วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

ไทยสมายล์บินเลยแล้วนะ เส้นทางใหม่เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ สุวรรณภูมิ-เลย

สายการบินไทยสมายล์ ขยายเส้นทางใหม่ดันศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจอีสานเหนือ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารอย่างต่อเนื่อง เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ สุวรรณภูมิ – เลย (BKK-LOE) 

โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนางปานทิพย์ ศรีพิมล รองปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมเดินทางในเที่ยวบินปฐมฤกษ์ (WE052) ในการนี้ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย, นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายปิยสวัสดิ์  อัมระนันทน์ ผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนางชาริตา ลีลายุทธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด พร้อมผู้บริหารระดับสูงจากตัวแทนภาครัฐและเอกชน ให้การต้อนรับผู้โดยสารในเที่ยวบินนี้อย่างอบอุ่น ณ ท่าอากาศเลย

สำหรับการเปิดเส้นทางบินใหม่ กรุงเทพฯ-เลย ของสายการบินไทยสมายล์ ในครั้งนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้เข้าถึงระบบขนส่งทางอากาศได้ง่ายขึ้น ทั้งประชาชนจากกรุงเทพฯ  และจังหวัดเลย หรือจังหวัดใกล้เคียงที่ต้องการท่องเที่ยวติดต่อธุรกิจหรือกลับภูมิลำเนา รวมไปถึงเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศหลังจากวิกฤตโควิด -19 ทางภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน เพื่อกระตุ้นให้คนไทยท่องเที่ยวภายในประเทศ ก่อให้เกิดการใช้จ่ายในท้องถิ่น ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ 

 ทั้งนี้ ไทยสมายล์ ให้บริการบินตรงจาก สุวรรณภูมิสู่จังหวัดเลย ทุกวัน วันละ 1 เที่ยวบิน พร้อมบริการฟูลเซอร์วิส ราคาเริ่มต้น 1,010 บาท/ท่าน/เที่ยว (รวมทุกอย่างแล้ว) เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป