วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

ททท. ขอนแก่น เปิดพื้นที่เจรจาธุรกิจท่องเที่ยว กระตุ้นตลาดประชุมสัมมนา ฝ่าวิกฤตโควิด“เราก้าวไปด้วยกัน” ขอนแก่น Marketplace

17 ก.พ. 2021
1016

         การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น จัดงานส่งเสริมการขาย “เราก้าวไปด้วยกัน” ขอนแก่น Marketplace ในลักษณะการส่งเสริมการขายรูปแบบ Table Top Sale

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องออคิด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยภายในงาน ได้รับเกียรติจากนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมส่งเสริมการขาย “เราก้าวไปด้วยกัน” ขอนแก่น Marketplace ในครั้งนี้

https://bpicc.com/i/a2wbUj

เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น ภายหลังวิกฤต COVID-19 ระลอกใหม่ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ “ขอนแก่น MICE CITY” โดยเปิด โอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ได้พบปะเจรจากับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร สถานที่จัดการประชุมในจังหวัดขอนแก่น ที่มีศักยภาพเป็นพื้นที่จัดกิจกรรม MICE และมีความปลอดภัยด้านสาธารณะสุข ทำให้หน่วยงานได้รับทราบข้อมูลความพร้อมของผู้ประกอบการและกระตุ้นให้หน่วยงานตัดสินใจจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาของหน่วยงานต่อไป

           สำหรับ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนับเป็นภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 เป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่สามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดได้คลี่คลายลง มาตรการต่างๆ ได้รับการผ่อนปรน แต่ก็ยังคงสร้างความหวาดหวั่นในการออกเดินทาง จึงเป็นเรื่องน่ายินดีที่ ททท. และหน่วยงานพันธมิตรได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่จะสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย และหน่วยงานต่างๆในจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของขอนแก่นให้ยังคงดำเนินต่อไปในช่วงเวลาที่ยากลำบาก และผ่านพ้นอุปสรรคในครั้งนี้ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ได้ช่วยกันจัดประชุมสัมมนาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อันจะเป็นการทำให้เกิดการกระจายรายได้ทางการท่องเที่ยวและเกิดการจ้างแรงงานในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ส่งผลดีต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นต่อไป”

https://bpicc.com/i/a2sDQM

                   นอกจากนั้นภายในงานยังได้รับเกียรติจาก คุณสุรัชสานุ์ ทองมี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (TCEB) กล่าวถึงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นเมือง MICE CITY, นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กล่าวถึง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจความปลอดภัยด้านสุขอนามัยทั้งลูกค้าและผู้ให้บริการ และนายธนัท โฆษะวิสุทธิ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวถึงความพร้อมของสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมที่พักและสถานที่จัดประชุมในจังหวัดขอนแก่นในการรองรับการจัดกิจกรรม MICE การประชุมสัมมนา ตามมาตรฐาน SHA : Amazing Thailand Safety and Health Administration (มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย) 

https://bpicc.com/i/a2sEef

                นายกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานขอนแก่น ได้กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย Table Top Sale “เราก้าวไปด้วยกัน” ขอนแก่น Marketplace ในครั้งนี้ เป็นเปิดพื้นที่เจรจาธุรกิจท่องเที่ยว กระตุ้นตลาดประชุมสัมมนา ส่งเสริมการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาในจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งนำเสนอแคมเปญ “ขอนแก่นคนละครึ่ง” เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ “ขอนแก่น เมือง MICE CITY และ TRUST CITY” ตลอดจนช่วยฟื้นฟูเยียวยาการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19)

https://bpicc.com/i/a2ZPGx

ซึ่งการกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร สถานที่จัดการประชุม ในจังหวัดขอนแก่น ที่มีศักยภาพเป็นพื้นที่จัดกิจกรรม MICE กว่า 24 หน่วยงาน ได้เจรจาธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ แนะนำสินค้าและบริการ  แก่หน่วยงานส่วนราชการและเอกชนจังหวัดขอนแก่น ที่เข้าร่วมงานในฐานะผู้ซื้อกว่า 50 หน่วยงาน รวมจำนวนผู้ร่วมงานกว่า 120 คน โดยการจัดกิจกรรมภายในงานมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข

https://bpicc.com/i/a2ZepR
https://bpicc.com/i/a2ZiNj
https://bpicc.com/i/a2ZsdQ
https://bpicc.com/i/a2wT5e
https://bpicc.com/i/a2whwM