วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ไทยสมายล์ ประกาศปรับเที่ยวบินที่ให้บริการในเดือนพฤษภาคม

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ จึงทำให้เกิดข้อจำกัดในการเดินทาง เนื่องจากแต่ละพื้นที่ได้ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว สายการบินไทยสมายล์ จึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเป็นการชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 11-31 พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

โดยเส้นทางบินที่ยังทำการบินปกติระหว่างวันที่ 11-31 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

• เชียงใหม่ – 1 เที่ยวบิน/วัน

• เชียงราย – 1 เที่ยวบิน/วัน

• อุบลราชธานี – 1 เที่ยวบิน/วัน

• อุดรธานี – 1 เที่ยวบิน/วัน

• ขอนแก่น – 1 เที่ยวบิน/วัน

• ภูเก็ต – 2 เที่ยวบิน/วัน

• กระบี่ – 1 เที่ยวบิน/วัน

• หาดใหญ่ – 1 เที่ยวบิน/วัน

• นราธิวาส –  1 เที่ยวบิน/ วัน

นอกจากนี้ เส้นทางที่มีการยกเลิกเป็นการชั่วคราว ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี เลย นครพนม น่าน และเส้นทางข้ามภาคทั้งหมด

ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเที่ยวบินได้ที่ https://www.facebook.com/THAISmileAirways    สำหรับผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารของสายการบินไทยสมายล์ (หมายเลขบัตรโดยสาร 909) เพื่อใช้เดินทาง ระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินดังกล่าว  มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือขอคืนเงินเต็มจำนวนในรูปแบบ EMD สามารถทำรายการได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ ได้ที่ https://member.thaismileair.com/customerservice/refund    และระบุสาเหตุที่ร้องขอคืนเงิน “Covid-19” หรือ ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ (Smile Service Center) ในเวลาทำการ หรือติดต่อ Call Center โทร 1181, 02-118-8888 ให้บริการทุกวัน  เวลา 06.00-21.00 น., บริการ Live chat  บนเว็บไซต์ www.thaismileair.com ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. หรือ อีเมล: customer.service@thaismileair.com  

ทั้งนี้ สายการบินไทยสมายล์ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกส่วนปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและพนักงานทุกคนตลอดมา

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg orj1qN.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png