วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ขอเชิญชมไลฟ์สดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ

แฟนเพจTEATA สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยได้เผยแพร่ข่าวว่า ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยาน ช่วยโลก ลดคาร์บอน เที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติ ไลฟ์สดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ และพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พรุ่งนี้ (14 มิ.ย. 64) เวลา 14.00 น. หน้าเพจ 7 Greens…ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และ Sneakout หนีเที่ยว เนื่องจากปัญหาโลกร้อนในตอนนี้ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรามากมาย ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่เราจะหันกลับมารักษ์โลก!? ขอเชิญทุกคนร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ และพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของ 3 องค์กร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA)ทั้งนี้ ททท. ได้ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนวนโยบาย BCG Model โดยใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้แนวคิด Green Tourism และการท่องเที่ยวสีเขียว 7 ประการ (7Greens ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม) ลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพิ่มขีดความสามารถและปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคุณภาพการบริการด้วยการนำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาพัฒนาต่อยอดจากฐานความเข้มแข็ง.โดยทาง อบก. ได้มีแผนการสร้างคู่มือการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับโครงการภาคพลังงาน และของเสีย เพื่อจัดการ และทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากในผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ปล่อยคาร์บอนสุทธิเท่ากับศูนย์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.และทาง TEATA ได้วางแผน กิจกรรม CSR 5 เส้นทางใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยถอดแนวคิด 7 Greens ในการออกแบบและสร้างสรรค์การท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเท่ากับศูนย์ (Carbon Neutral). ชมสดพร้อมกัน วันจันทร์ที่ 14 มิ.ย. 64 นี้ เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป/ทาง Facebook Live ของ 7 Greens…ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และ Sneakout หนีเที่ยว

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png