วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

กฟผ. โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “แว่นแก้ว” ครั้งที่ 459

         เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 62  ที่ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหัวฝ่าย ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น กฟผ. โดยโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโครงการ “แว่นแก้ว” มาให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ให้แก่ผู้มีปัญหาทางสายตา และผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น มีนายพิศิษฐ์ ธรรมศักดิ์จินดา ผ็ช่วยผู้อำนวยการ โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในงานได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการ “แว่นแก้ว” ครั้งที่ 459 ให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ให้แก่ผู้มีปัญหาทางสายตา และผู้สูงอายุ

         สำหรับ โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้มีโอกาสนำโครงการ “แว่นแก้ว” มาให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ให้แก่ผู้มีปัญหาทางสายตา และผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ที่ประสบปัญหาด้านสายตา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

          โดยที่โครงการ “แว่นแก้ว” เป็นโครงการที่ได้ริเริ่มขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนรชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา เมื่อปี 2546 โดยมีโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ร่วม เป็นผู้ดำเนินโครงการ และมีกระทรวงสาธารณสุขบริษัท หอแว่น เป็นผู้สนับสนุน ถือเป็นตัวอย่างของความร่วมมือร่วมใจ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการช่วยเหลือสังคมได้เป็นอย่างดี สำหรับการจักงานโครงการแว่นแก้วในวันนี้ได้มีประชาชนเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก