วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566

กฟผ. โดยมีโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน-มอบเงินปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

25 ก.ย. 2019
1024

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมที่โรงเรียนบ้านใครนุ่น ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ได้มีพิธีมอบเงินสนับสนุนปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านไอทีให้แก่นักเรียน โดยทีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีนายไชยา ทิพย์มาบุตร ผู้อำนวยการโครงการปรับปรุง และขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน(อค-ปส.) พร้อมด้วย นายจิตติ สรานพกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน-สายส่ง(ช.อค-ปส.(สส)) เข้ามอบเงินสนับสนุนปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ในวัตถุประสงค์เพื่อการจัดซื้อ และปรับปรุงซ่อมแซมคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นจำนวนเงิน 130,000 บาท มีนายชัชวาล เนื่องพระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใครนุ่นเป็นผู้รับมอบ  นอกจากนี้แล้วยังมีการให้ความรู้เรื่อง ภารกิจ กฟผ. ข้อควรระวังและความปลอดภัยใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง โดย นางสุภาวิณี นาควิเชตร หัวหน้าหมวดประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากร หลังจากการบรรยายคณะ กฟผ. ร่วมรับประทานอาหารกับเด็กๆเยาวชน พร้อมทั้งมีการแจก นม ของว่างกับเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน พร้อมครูอาจารย์บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย”