วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเผยขอนแก่นพร้อมเปิดเมืองรับเศรษฐกิจเดินหน้ากันต่อไป หลังประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนมากขึ้น

14 ต.ค. 2021
1046

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. ณ หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าว่า ” ทางจังหวัดขอนแก่นจะขอขอบคุณพี่น้องบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธรณะสุขทุกท่านที่ทุ่มเทกับการทำงานหนักในการเร่งฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น และเด็กกลุ่มวัยอายุ 12-18 ปี เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการฉีดให้โดยเร็ว อีกทั้งได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ สามารถกระจายการฉีดวัคซีนถือว่าเป็นภาพรวมที่ดีมาก แนวทางของการปฏิบัติของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เสนอให้อำเภอใดที่สามารถฉีควัคซีนให้กลุ่ม 608 ได้เกินกว่า 50 % แล้ว สามารถดำเนินการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของอำเภอได้เลยสร้างความมั่นใจให้นักลงทุน อีกทั้งให้เน้นกับกลุ่มประชาชนที่ทำงานในโรงงานเพื่อให้กลุ่มนี้เร่งให้รับการฉีดโดยเร็วสายการผลิตจะได้ไม่ต้องหยุดชะงัก และโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ตามตลาดสด ตลาดถนนคนเดินที่มีโอกาศเสี่ยงในการสัมผัสกลุ่มนี้ต้องเร่งทำการฉีดเช่นกันเพื่อเป็นการดำเนินชีวิตการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจกันต่อไป ฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง เด็กกลุ่มวัยอายุ 12-18 ปี ให้รีบติดต่อประสานงานในการยินยอมอนุญาตให้เด็กรับการฉีควัคซีคเพราะ การเปิดเทอมจะเริ่มเปิดการเรียนการสอน 1 พ.ย.นี้แล้ว แต่จะต้องมีเงื่อนไขที่ว่าครูและนักเรียนจะต้องได้รับวัคซีนแล้วไม่ต่ำกว่า 85 % จึงจะพิจารณาเปิดการเรียนการสอนได้ อีกทั้งทางจังหวัดกำลังพิจารณากำหนดจัดกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้เปิดประเทศ เริ่ม 1 พ.ย.นี้ต่อไป” ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าว

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg