วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

เอสซีจี ยกระดับการก่อสร้างไทย เปิดศูนย์นวัตกรรมก่อสร้างครบวงจร “CPAC Solution Center” พร้อมสร้างเครือข่ายช่าง-ผู้รับเหมาท้องถิ่น เติบโตยั่งยืนร่วมกัน

02 พ.ย. 2019
1642

2 พฤศจิกายน 2562 – จ.ขอนแก่น : เอสซีจี ยกระดับการก่อสร้างไทย เปิดตัวศูนย์รวมความเชี่ยวชาญนวัตกรรมก่อสร้างครบวงจร “CPAC Solution Center” ณ จังหวัดขอนแก่น ผนวกเทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยลดของเสียในงานก่อสร้าง ตอบโจทย์ลูกค้าได้งานคุณภาพ สร้างเสร็จไว คุมงบประมาณได้ และไร้ปัญหา พร้อมหนุน Ecosystem สร้างเครือข่ายช่าง-ผู้รับเหมาท้องถิ่น เติบโตยั่งยืนร่วมกัน

นายชนะ ภูมี Vice President – Cement and Construction Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี โดย CPAC กล่าวว่า “กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจปีนี้มีการยกระดับกระบวนการทำงานของกลุ่มธุรกิจซีเมนต์และโซลูชั่นการก่อสร้าง ซึ่งต้องอาศัยเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง ทั้งในระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ เพื่อยกระดับวงการก่อสร้างไทย จัดตั้ง “CPAC Solution Center” เพื่อเป็นศูนย์รวมที่คนในวงการก่อสร้าง สามารถมาแลกเปลี่ยนความรู้ วิธีบริหารงานก่อสร้าง รวมถึงหาโซลูชั่นต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งซีแพคจะช่วยเชื่อมโยงนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีจากผู้เกี่ยวข้องมาแก้ไขปัญหาต่างๆ ในงานก่อสร้างให้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร สร้างประโยชน์กับวงการก่อสร้างไทยอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ CPAC Solution Center จังหวัดขอนแก่น นี้ นับเป็นแห่งนี้ 2 หลังจากที่ได้เปิดศูนย์แห่งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อต้นปี 2562 ที่ผ่านมา โดยตั้งเป้าเปิดครบรวม 9 สาขาในเชียงใหม่, ขอนแก่น, พิษณุโลก, ภูเก็ต, สุราษฎร์-ธานี, อุบลราชธานี, พัทยา, นนทบุรี และนครปฐม ภายในสิ้นปี 2562 และตั้งเป้าขยายเพิ่มเป็น 20 สาขาทั่วประเทศ และขยายเครือข่ายช่างและผู้รับเหมาท้องถิ่น ทั่วประเทศ เพื่อพร้อมตอบสนองความต้องการลูกค้าในรูปแบบ ​Solution​ งานโครงสร้างครบวงจร”

สำหรับแผนธุรกิจมีกลยุทธ์ 3 ด้าน นอกจากลงทุนเปิดตัว CPAC Solution Center แล้ว ยังมีกลยุทธ์การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยตอบโจทย์การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุด มีการใช้ BIM (Building Information Modeling) ซึ่งเป็นโมเดล 3 มิติ ที่รวมแบบสถาปัตย์ โครงสร้าง และงานระบบเข้าด้วยกัน ในการออกแบบก่อสร้างอาคารตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้สามารถวางแผนสั่งวัสดุต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ และสามารถตรวจสอบตำแหน่งหรือความผิดพลาดในจุดต่างๆ ผ่านโมเดลได้ก่อนลงมือสร้างจริง โดยจุดเด่น คือ ช่วยลดของเสียจากการเผื่อวัสดุ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ เวลา และต้นทุนการก่อสร้าง รวมถึงการนำวัสดุเหลือใช้ในงานก่อสร้าง เช่น เศษคอนกรีต หมุนเวียนกลับมาเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตอีกครั้ง ทำให้ของเสียกลายมาเป็นประโยชน์ที่เกิดกับทุกฝ่าย (From Waste to Wealth)

นอกจากนั้นยังนำ Construction Technology มาช่วยตอบโจทย์ความต้องการและแก้ปัญหาให้ลูกค้าทั้งเจ้าของงาน ช่าง ผู้รับเหมารายย่อย รวมทั้งผู้รับเหมารายใหญ่ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งรายใหญ่และรายย่อย ประกอบด้วย
1) โซลูชั่นสำหรับกลุ่ม “เจ้าของบ้าน ช่าง ผู้รับเหมารายย่อย” ตั้งแต่โซลูชั่นงานพื้น ที่ให้บริการเท ปาด ขัด, โซลูชั่นเสาและคานสำเร็จรูป, โซลูชั่นผนังสำเร็จรูป, โซลูชั่นฟาร์มปศุสัตว์ ที่ให้บริการออกแบบและให้คำปรึกษาการก่อสร้างโรงเรือนที่ได้มาตรฐาน สร้างเสร็จเร็ว และคุมงบได้ด้วยวัสดุก่อสร้างแบบสำเร็จรูป
2) โซลูชั่นสำหรับ “ผู้รับเหมารายใหญ่, บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ฯ” อาทิ โซลูชั่นงาน Infrastructureขนาดใหญ่ งานก่อสร้างพื้นไร้คานสถานีรถไฟฟ้า งานหล่อคานสะพาน ที่ให้บริการออกแบบ การจัดหาวัสดุ การควบคุมการผลิต รวมถึงการติดตั้ง
3) Lifetime Solution ซึ่งให้บริการซ่อมแซมหรือยืดอายุสิ่งปลูกสร้าง เช่น โครงสร้างอาคารสูง โรงงาน สะพาน ท่าเทียบเรือ เป็นต้น
4) Earthwork Solution โซลูชั่นสำหรับงานฐานราก ที่ให้บริการออกแบบ ระบบงานดินและระบบระบายน้ำ เพื่อลดเวลาการก่อสร้าง รวมทั้งการแก้ปัญหาอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งเหมาะกับพื้นที่ภาคกลางที่มีการทรุดตัวของดินสูง

โดยเอสซีจี เน้นย้ำที่ต้องการที่จะยกระดับการก่อสร้างของไทยให้ยั่งยืน ด้วยการสร้างเครือข่าย ช่าง-ผู้รับเหมาท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมาตรฐานงานก่อนสร้างให้มีคุณภาพ เสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด งบประมาณไม่บานปลาย สอบถามหรือรับคำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของ CPAC ได้ที่ “CPAC Solution Center” จ.ขอนแก่น โทร.081 265 0349, Facebook : CPAC และ​ Line@cpac, YouTube : CPAC