วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแถลงข่าวกิจกรรมสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2562 Sithan KKU Festival 2019

เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแถลงข่าวกิจกรรมสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2562 Sithan KKU Festival 2019 โดยมี นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานการจัดงานสีฐานเฟสติวัล  ผู้แถลงข่าวประกอบด้วย  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  ที่ปรึกษารักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  นางนภสร  พระยาลอ  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ  นายเกียรติคุณ  จันแก่น  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  และนางศรีสุภรณ์  ชมศรีหาราชพร  รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น  โดยได้รับเกียรติจากรองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 23  ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น คณะผู้บริหารจากคณะหน่วยงานต่างๆ  และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก  ณ ห้องประชุม คุ้มสีฐาน (ริมบึงสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์  กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนว่า  “งานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” จัดขึ้นเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเพื่อพัฒนาให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป โดยกำหนดให้มีการจัดงาน สีฐานเฟสติวัล ขึ้นในช่วงงานลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้แนวคิด “บุญสมมาบูชานาค” โดยจะเป็นการผนวกกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเข้ากับงานประเพณีลอยกระทง ประกอบด้วยทั้งมิติด้านความศรัทธาในเชิงคุณค่าแบบดั้งเดิม และมิติของการตระหนักรับผิดชอบในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  คำว่า “สมมา” นั้นเป็นภาษาอีสานตรงกับคำว่า ขมา มีความหมายถึงการขอให้ยกโทษ หรือการขอโทษเมื่อได้กระทำการใดที่ก่อให้เกิดการล่วงเกิน ซึ่งคติเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงนั้นมีทั้งการแสดงการขอขมาพระแม่คงคา และรวมถึงการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ การบูชารอยพระพุทธบาท การบูชาพระอุปคุต ตามคติทางพุทธศาสนา”

          “สำหรับกิจกรรมภายในงานจะมีความหลากหลาย เพื่อจะให้ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ชาวจังหวัดขอนแก่น และชาวอีสาน ได้มีโอกาสมาสัมผัสกลิ่นอายงานศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและมากเสน่ห์  โดยในแต่ละวันจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไป โดยกิจกรรมที่จะจัดให้มีขึ้นตลอดทั้ง 3 วัน ประกอบด้วย การแสดงศิลปะพื้นบ้าน, ลานวัฒนธรรม, Creative Walking Street, การแสดงกระทงไฟและเรือไฟลอย เป็นต้น และ ที่สำคัญสีสันและบรรยากาศโดยรอบพื้นที่การจัดงานจะได้มีการประดับประดาด้วยธุง (ธง) อีสาน โคมไฟ ซึ่งเป็นลวดลายพญานาคจากการสร้างสรรค์ของคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงผู้สนใจ ซึ่งเป็นเครื่องสมมาบูชาตามคติของชาวพุทธอย่างหนึ่ง และอีกอย่างหนึ่งคือโคมไฟหลากสีสันทั้งในแบบดั้งเดิม และประยุกต์ ซึ่งจะเนรมิตให้เกิดความสวยงามตลอดเส้นทางและโดยรอบบริเวณบึงสีฐานทั้งฝั่งทิศตะวันออกและฝั่งทิศตะวันตก   ขอเชิญชวนชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ชาวจังหวัดขอนแก่น และชาวอีสาน ตลอดถึงนักท่องเที่ยวทุกท่าน มาร่วมงาน และช่วยสนับสนุนงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเพื่อพัฒนาให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป”

          นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า  “จังหวัดขอนแก่น มีขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณโดยยึดถือประเพณีตาม ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ เมื่อถึงเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามจันทรคติไทย งานประเพณีที่เรียกกันจนคุ้นหู และมีชื่อเป็นทางการว่า “งานลอยกระทง” จะถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ มีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ เป็น “งานสีฐานเฟสติวัล บูญสมมาบูชานาค” ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 แล้ว  ในนามจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้าสู่นครขอนแก่น ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางทางด้านการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของภาคอีสาน อีกทั้งยังมี ศาสนสถาน แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เป็นที่รู้จักมากมาย  ในด้านที่พัก จังหวัดขอนแก่นของเรามีโรงแรมตั้งแต่ระดับ 5 ดาว จนกระทั่งถึงคอนโดมิเนี่ยม และอพาร์ทเม้นท์ต่าง ๆ หลายหมื่นห้อง  นอกจากนี้ เรายังมีมาตรการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน มีระบบการจราจร การรักษาความปลอดภัยที่เข้มแข็ง โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือ สรรพกำลังต่าง ๆ จาก ทหาร และ ตำรวจ นำโดย ท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 และ ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของจังหวัดขอนแก่น ให้เป็น “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการ ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”  เชื่อมั่นว่าจังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่จะมาร่วมงาน สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค ในวันที่ 9-10-11 พฤศจิกายน 2562 นี้”

          รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  เปิดเผยว่า  “ตลอดระยะเวลากว่า 55 ปี ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นฐานในการจัดการศึกษา และพัฒนาภาคอีสาน  ยังมีศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกและภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติ ที่ได้รับการพัฒนาควบคู่กันไปด้วย ปัจจุบันจึงมีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมให้เข้ากับรายวิชาและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามประสบการณ์จริง และจากผู้รู้  ภายใต้ยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้สอดรับยุทธศาสตร์ในการพัฒนา สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการนำของท่านนายกสภา ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี จึงได้ดำริให้มีการจัดงาน สีฐานเฟสติวัล ขึ้น โดยกำหนดให้มีการจัดงาน ขึ้นในช่วงงานลอยกระทงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีนี้ จะเป็นปีที่ 4 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและต่อยอดภูมิปัญญาให้ครบถ้วน พร้อมยกระดับการจัดงานจากท้องถิ่นสู่ระดับภูมิภาค และระดับสากล โดยในปีที่ผ่านมา ได้รับเสียงตอบรับที่ดีทั้งจากประชาชนภายในจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียง รวมถึงสื่อมวลชนท้องถิ่นและสื่อมวลชนจากส่วนกลางมาร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์ถึงความยิ่งใหญ่ของการจัดงาน ฯ โดยการจัดงานในปีนี้จะยังคงรูปแบบแนวความคิดที่สำคัญ คือ “ไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่” ที่สำคัญในปีนี้ได้มีการยกระดับความหมายสำคัญของงานให้มีความเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ มีภาพที่เด่นชัดขึ้นแต่คงความหมายที่สอดคล้องกัน นำไปสู่คำว่า ”สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค” ด้วยเพราะความเชื่อดั้งเดิมนั้น “นาค”และ”น้ำ” คือตัวแทนของสิ่งๆ เดียวกันที่เป็นความเชื่อความศรัทธาของผู้คนในแถบนี้ เพื่อเป็นการบูชาเป็นการขอบคุณต่อบุญคุณของน้ำที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีป่าที่สวยงาม มีผู้คนที่มีจิตใจงาม ทุกอย่างที่ดีงามของที่นี่จะมารวมกันเป็น”สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค”

          “ใน 3 ปีที่ผ่านมาที่จัดงานสีฐานเฟสติวัล  ได้รับเสียงตอบรับที่ดีทั้งจากประชาชนภายในจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียง รวมถึงสื่อมวลชนท้องถิ่นและสื่อมวลชนจากส่วนกลางมาร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์ถึงความยิ่งใหญ่ของการจัดงาน ฯ พร้อมคงรูปแบบแนวความคิดที่สำคัญ “ไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่” พร้อมกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อจะให้ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ชาวจังหวัดขอนแก่น และชาวอีสาน ได้มีโอกาสมาสัมผัสกลิ่นอายงานศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่ง “ศรัทธา มหาสนุก ปลุกวิถีวัฒนธรรม”

          โดยในวันแรกคือวันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันแห่ง “ศรัทธา  ในช่วงเช้าจะมีพิธีทำบุญตักบาตรและบูชาพระอุปคุต เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มกิจกรรมซึ่งเป็นวิถีดั้งเดิมของชาวอีสาน จะมีขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุมาเพื่อความเป็นมิ่งมงคลและทำพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยขบวนพญานาค 15 ตระกูล และขบวนขันหมากเบ็งเพื่อมาสักการะหลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข. พิธีพุทธาภิเษกหลวงพ่อไทรขาว พิธีอัญเชิญพระอุปคุต และพิธีบวงสรวงพญานาค 

ในช่วงเย็นมีขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ ขันหมากเบ็ง และนาค พร้อมพิธีเปิดงานสีฐาน KKU เฟสติวัล 2019 การประกวดวงลูกทุ่ง “ดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง” การแสดงหมอลำคณะเดือนเพ็ญ อำนวยพร และการแสดงหุ่นกระบอกคณะเพชรหนองเรือ

          วันถัดมา ในวันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2562  คือบรรยากาศ“มหาสนุก” จะมีขบวน kku carnival ของนักศึกษาอย่างมีสีสัน  ขบวนแห่ “KKU Carnival” การประกวดวงโปงลาง “ฟ้อนลำแคนคอนเทสต์ มหกรรมลำผญาย่อย”  และ การแสดงหมอลำคณะเสียงอิสาน

          วันสุดท้ายในวันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่เป็นจุดสำคัญของการ “ปลุกวิถีวัฒนธรรม”ด้วยการลอยกระทงและไต้ประทีบโคมไฟตามแบบประเพณีในเวลาเดียวกัน พบขบวนแห่อันวิจิตรงดงามที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยและอีสานในขบวนแห่กระทง  และการประกวดกระทง  การประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2562 และสนุกสนานไปกับการแสดงจากวงชนะเลิศการประกวดโปงลาง “ฟ้อนลำแคนคอนเทสต์” และการประกวด Miss KKU Angel

          ตลอดทั่วทั้งบริเวณงาน จะมีการตกแต่งสถานที่และมีกิจกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์และนำ “นาค” เข้ามาเป็นองค์ประกอบสำคัญภายในงาน อาทิ ธุง โคมไฟ เจดีย์ที่มีการสร้างพญานาคขึ้นมา 40 ตน ประดับโคมไฟพญานาคจำนวนกว่า 3,000 ดวง ห้อยตุงพญานาคที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจากจินตนาการของ อาจารย์ นักศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน ช่างท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรมอีสาน และความร่วมสมัยในเชิงสร้างสรรค์อีกมากมาย

          ทั้งนี้  ในทุก ๆ วัน  จะมีกิจกรรมลานวัฒนธรรมเพื่อสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมหัตถกรรมของชาวอีสาน การแสดงกระทงไฟและเรือไฟกลางน้ำ กิจกรรมถนนศิลปะ Creative Walking Street  การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง การประกวดศิลปะการแสดงพื้นเมืองอีสาน การแสดงหุ่นกระบอกอีสานและหนังประโมทัยที่หาชมได้ยาก  การประกวดนางนพมาศ พร้อมกับการเฟ้นหา Miss KKU Angle  พร้อมการจำหน่ายสินค้าอาหารและกระทงจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนได้นำกระทงจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายโดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการห้ามจำหน่ายดอกไม้ไฟ ประทัด พลุ ที่เป็นอันตราย และห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงานต่อเนื่องมาทุกปีอีกด้วย