วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

เปิดแล้วงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2562 (Sithan KKU Festival 2019)

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณบึงสีฐาน ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพิธีเปิดงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2562 (Sithan KKU Festival 2019) โดยได้รับเกียรติจาก นายพิกิฏ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีฯ นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นางสาวศิริวรรณ สีหาราช ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ว่าที่ร้อยตรีบัญชา สิงห์คำป้อง สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น นายวรเวศย์ ดิเรกศรี หัวหน้าสำนักงานปลัดจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม รวมถึงชุมชนต่าง ๆ ร่วมจัดกิจกรรมจำนวนมาก

สำหรับการจัด“งานสีฐานเฟสติวัล 2019 บุญสมมาบูชานาค ประจำปี 2562” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้แนวคิด “ไม่หลงของเก่า ไม่มาของใหม่ ร่วมงานบุญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สานรอยต่อของวัฒนธรรมให้ขับเคลื่อนไป พร้อมต่อยอดภูมิปัญญาให้ครบถ้วนยืนยาว” มุ่งเน้นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมผ่านความศรัทธาในเชิงคุณค่าแบบดั้งเดิมผสมผสานความสนุกในหลายรูปแบบ เรียกได้ว่าความสนุกพร้อมการปลุกวิถีวัฒนธรรมเพื่อย้ำชัดในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอีสาน ผสานกับวัฒนธรรมยุคใหม่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมร่วมสมัยสำหรับทุกเพศวัย

ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมสืบสานวิถีพื้นบ้านร่วมสมัย การประกวดหลากหลาย และหมอลำคณะดังของชาวอีสาน ตลอด 3 วัน กับสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2562 (Sithan KKU Festival 2019) 9 – 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น