วันเสาร์, 10 มิถุนายน 2566

ขอนแก่น แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 13 พ.ย 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วย ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น , นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น , นางสาวศิริวรรณ สีหาราช ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น , นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562  กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2562 (รวม 12 วัน 12 คืน) เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสาน ได้แก่ ประเพณีผูกเสี่ยว การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ให้คงอยู่และเผยแพร่ไปยังคนรุ่นต่อไป ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น ดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้มากยิ่งขึ้น เสริมสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมของจังหวัดขอนแก่น ที่มีความโดดเด่นในเรื่องผ้าไหมมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 สภาหัตถกรรมโลก World Craft Council (WCC) UNESCO ได้ประกาศรับรองให้จังหวัดขอนแก่น เป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่แห่งแรกในเอเชีย อีกทั้งยังสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้เกิดการแข่งขันสร้างตลาดใหม่ และเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้า เพิ่มพูนรายได้แก่ราษฎร และเป็นการจัดหารายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณะประโยชน์ของจังหวัดขอนแก่น และการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นอีกด้วย

สำหรับปีนี้เป็นปีพิเศษในโอกาสครบรอบ 222 ปี การก่อตั้งเมืองขอนแก่น ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 จะมีพิธีรำบวงสรวงขึ้น ณ บริเวณศาลหลักเมือง และพิเศษคือจะเป็นการรำการแปรขบวนขอนแก่นครบรอบ 222 ปี พร้อมนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญชาวจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันใส่เสื้อเหลืองและผ้าเบี่ยง หรือ ผ้าสไบเฉียง สวมผ้าถุง ลายแคนแก่นคูน ลายผ้าประจำจังหวัดมาร่วมรำบวงสรวง โดยจังหวัดขอนแก่นตั้งเป้าว่าจะมีผู้มาร่วมรำบวงสรวง มากกว่า 1 แสนคน

สำหรับกิจกรรมภายในงานฯมีการจัดขบวนแห่ทางศิลปวัฒนธรรมของชาวขอนแก่น การแสดงกลางแจ้งประกอบแสง สี เสียง และสื่อผสม การจัดพิธีผูกเสี่ยว การจัดคุ้มวัฒนธรรม การรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การจัดประกวดนางงามไหมขอนแก่น ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท การแสดงนวัตกรรมในเรื่องของไหม การออกร้านธารากาชาด โดยประชาชนที่มาร่วมงาน สามารถซื้อสลากธารากาชาด เพื่อแลกของรางวัลสมมนาคุณมากมาย หรือ ซื้อสลากกาชาดสมนาคุณ ฉบับละ 100 บาท เพื่อลุ้นรับรางวัลใหญ่โดยรางวัลที่ 1 คือบ้านพร้อมที่ดินมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท โดยไม่เสียค่าโอน การแสดงนิทรรศการและสินค้า OTOP ของดีจากทุกอำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น การแสดงบนเวทีกลาง ประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ จีน ลาว เวียดนาม การแสดงโขน การแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน และเวทีคอนเสิร์ตของดารา ศิลปินยอดนิยมที่มีชื่อเสียงของประเทศเป็นประจำทุกคืน ทั้งนี้รายได้จากการจัดงานจะนำไปดำเนินการสาธารณประโยชน์ และสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสต่อไป