วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

งานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม และอาหารนานาชาติในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด ปี 62

งานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม และอาหารนานาชาติในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด ปี 62 เมื่อวันที่ 4 ธค. 2562 เวลา 18.00 น.ณ เวทีการแสดงงานเทศกาลไหมฯหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จัดให้มีกิจกรรม การแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม และอาหารนานาชาติ ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานราชการ ท่านกงสุนใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น ท่านกงสุนใหญ่สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น ท่านกงสุนใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย ณ ขอนแก่น พร้อมแขกผู้มีเกียรติเดินทางมาร่วมในงานเป็นจำนวนมาก วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเรียนรู้สืบสาน รักษาต่อยอดเอกลักษณ์มรดกภูมิปัญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ของแต่ละชาติ ทั้งด้านการแต่งกาย อาหาร และศิลปะการแสดง โดยได้เชิญ กงสุลใหญ่จีน เวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และเครือข่ายวัฒนธรรมร่วมกิจกรรม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ได้กล่าวแสดงความยินดีและวันนี้ยังเป็นวันดี ที่สภาหัตถกรรมโลก ได้ประกาศให้จังหวัดขอนแก่น เป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ เรามีผ้าลายแคนแก่นคูน เป็นผ้าลายประจำจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย สำหรับการแสดงศิลปวัฒนธรรมในวันนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก รร.เมทนีดล ซึ่งเป็น รร.นานาชาติ ได้จัดชุดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมได้อย่างน่ารัก ท่ามกลางกองเชียร์จากผู้ปกครอง และผู้มาร่วมงาน และนอกจากนี้ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ยังได้ออกบูธ อาหารนานาชาติ อาหารจีน อาหารเวียดนาม อาหารลาว และอาหารไทยให้ได้ทานด้วยความอร่อยอีกด้วย