วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

โออาร์ รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นฯปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 26 ยาวนานที่สุดในประเทศ 

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2565 ในพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2022 ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลต่อเนื่อง 20 ปี โดยมีสถานประกอบกิจการของ โออาร์ ที่เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล คือ คลังน้ำมันเด่นชัย

นอกจากนี้ คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี ยังได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 26 ซึ่งถือว่าเป็นสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประเทศ โดยในปีนี้ มีสถานประกอบกิจการของ โออาร์ ได้แก่ คลังน้ำมัน คลังก๊าซ คลังปิโตรเลียม และสำนักงานได้รับรางวัลรวม 18 แห่ง มุ่งเน้นถึงการดำเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นระบบและได้มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นสิ่งที่ โออาร์ ให้ความสำคัญ และมุ่งเน้นให้สถานประกอบการทุกแห่งปฏิบัติตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยสากลอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะมอบรางวัลให้กับสถานประกอบกิจการในโอกาสต่อไป

ในปีนี้ โออาร์ ยังได้รับรางวัลเพิ่มเติมจากในปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2565 และ รางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2565 ซึ่งมอบให้กับคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ รวมถึง รางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2565 ซึ่งมอบให้กับ คลังน้ำมันเด่นชัย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg