วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

ททท. จัดงาน “Isan in the Garden”กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 /ณ บ้านไร่ธีระวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน”Isan in the Garden” โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคภาคอีสาน  ภายในงานมีการแถลงแผนการตลาดการท่องเที่ยวภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. และเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรระหว่าง ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอื่นๆ ผ่านการเจรจาธุรกิจในรูปแบบ Table Top Sales ในทามกลางบรรยากาศหนาวเย็นสวนกลางแจ้ง
นายสมชาย ชมภูน้อย กล่าวว่า กิจกรรมส่งเสริมการขายและการแถลงแผนการตลาด “งาน Isan in the Garden” ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยจะจัดงานลักษณะนี้ 4 ครั้ง ภายในปีงบประมาณ 2563 ได้แก่ ที่จังหวัด นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชานี และอุดรธานี ตามลำดับ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวท้องถิ่น(Seller) ได้แก่ โรงแรม และบริษัทนำเที่ยวรายย่อยจากภาค ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลัก และมีผู้ประกอบการภาคอื่นๆ ร่วมด้วย จำนวนกว่า 40 ราย ได้พบปะเจรจา ธุรกิจกับผู้ซื้อ (Buyer) รายใหญ่ซึ่ง ททท. เป็นผู้เชิญเข้ามาร่วมงานคร้ังนี้ จำนวนกว่า 200 ราย ได้แก่ บริษัท นำเที่ยวรายใหญ่ สมาคมท่องเที่ยว และองค์กรขนาดใหญ่ต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ททท. คาดว่า การจัดงานดังกล่าวจะสามารถกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศได้อย่าง ต่อเนื่องในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวนี้ ท้ังการเดินทางภายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการเดินทางไปยัง ภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวชาวไทยไปสู่พื้นที่รอง สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของ ททท. รวมทั้ง สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ของภูมิภาค ตะวันออกเฉียงเหนือในมิติใหม่ โดยเจาะลึกเรื่องสไตล์การเที่ยวแบบเท่ๆ เชื่อมโยงกับอาหารถิ่นที่เป็น เอกลักษณ์ภายใต้แนวคิด “More Gastronomy Cool อีหลี” ที่ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาชาวบ้านกับ ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ต่อยอดแคมเปญ “Cool Isan” ของ ททท.