วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

การไฟฟ้าฟ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมจัดนิทรรศการด้านพลังงาน ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 14 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563/งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33 ประจำปี 2563 ได้เปิดฉากขึ้นแล้ว อย่างเป็นทางการ ภายในโบราณสถาน พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ในการนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) โดยนางสุภาวิณี นาควิเชตร หัวหน้าหมวดประชาสัมพันธ์ โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้การต้อนรับ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเยี่ยมชมบูทนิทรรศการด้านพลังงานในรูปแบบต่างๆ ความปลอดภัยใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง อาทิ การจัดแสดงเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ได้แก่ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และเตามหาเศรษฐี รวมทั้งการให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานที่ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และมอบถุงผ้า ( EGAT รักษ์โลก ลดถุงลดร้อน ) เพื่อเป็นการรณรงค์ลดโลกร้อน และลดใช้ถุงพลาสติก ให้กับนายสุปกิต โพธิ์ประภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในครั้งนี้ด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
สำหรับงานดังกล่าว ชาวลพบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อย้อนอดีตสู่ประวัติศาสตร์อันรุ่งเรือง กว่า 350 ปี ซึ่งเมืองลพบุรีเคยเป็นราชธานี แห่งที่ 2 รองจากพระนครศรีอยุธยา และถือเป็นช่วงยุคทองของสยามประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช องค์บูรพระมหากษัตริย์ไทย ผู้ทรงนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่เมืองลพบุรี เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นตามนโนบายของรัฐบาล และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี ซึ่งงานจะมีไปจนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ รวม 10 วัน 10 คืน


นอกจากนี้ ภายในงานทุกวันจะมีการแสดง แสง เสียง ประวัติศาสตร์จินตนาการ ลานกิจกรรมวัฒนธรรม ตลาดย้อนยุคและการจำหน่ายสินค้า OTOP นิทรรศการสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำรับโอสถพระนารายณ์ การแสดงหมากรุกคน ทหารวังเปลี่ยนเวร การแสดงละครลิง การแสดงทางวัฒนธรรม บนเวทีกลาง รวมทั้งการประดับตกแต่งโบราณสถานด้วยไฟราว และไม้ดอกนานาชนิด เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมความสวยงาม และบันทึกภาพความประทับใจ ซึ่งเปิดให้ชมฟรีทุกวัน

 1,949 total views,  1 views today