วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

The Pizza Company ร้อยเอ็ด ห่วงใยสุขภาพ รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนรับประทานอาหาร ที่ปลอดภัย และสั่งซื้ออาหารจากแหล่งผลิตที่สะอาดได้มาตรฐาน

21 ก.พ. 2020
1044

ที่ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด นายอรุณชัย ชัยคณารักษ์กูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.เค.ฟู้ดส์ ร้อยเอ็ดจำกัด The Pizza Company 1112 พร้อมผู้จัดการ พนักงาน The Pizza Company ร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อปลุกกระแสสังคม ให้ประชาชนผู้บริโภคเกิดการตื่นตัว ในการดูแลเอาใจใส่เรื่องสุขภาพ ด้วยการ ล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธี 6 ขั้นตอน ต่อต้านเขื้อโรค

ทั้งนี้สถานการณ์ปัจจุบัน ได้มีการระบาดของไวรัส COVID 2019 ในประเทศจีนและอีกหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งเชื้อดังกล่าวสามารถแพร่กระจายได้ทั้ง ทางเดินหายใจ ไอ จาม สัมผัส หรือกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย

ดังนั้นเราควรเอาใจใส่ ดูแลตนเองเพื่อให้ร่างกายห่างไกลจากเชื้อไวรัส COVID2019 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ทานอาหารที่ปรุงสุก และการล้างมือให้สะอาด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในการทำงานของ The Pizza Company ในการให้บริการที่ได้มาตรฐาน ล้างมือให้สะอาด ก่อนปรุงอาหาร และให้บริการทุกครั้ง พร้อมนี้ขอส่งกำลังใจให้คนไทยทั้งประเทศ เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้า ประชาชน ผู้บริโภค และ จัดให้มีการเผยแพร่กิจกรรมนี้ ตามสื่อต่างๆอีกด้วย