วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

มข.แถลงมาตรการรับมือ COVID-19

11 มี.ค. 2020
507

สรุป เนื้อหาการแถลงมาตรการการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหน้ากากอนามัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รับมือ COVID-19 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีนครินทร์
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2  อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 1. รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมข. แจ้งว่า ในช่วงการระบาดของ COVID-19 มข.ได้นำเทคโนโลยี Virtual Classroom มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยสามารถสอนหรือเรียนจากบ้านได้ผ่าน Google Hangouts Meet ด้วย user ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถเรียนได้พร้อมกัน 250 คน และบันทึกเก็บไว้ที่ Google Drive ได้
 2. เทคโนโลยีนี้ได้รับความร่วมมือจาก Google ที่เปิดให้ใช้ premium feature ฟรี ในช่วงที่กำลังมีระบาด ถึง 1 กรกฎาคม 2563
 3. จะมีการซักซ้อมการใช้งานในวันที่ 12 มีนาคม 2563 โดยไม่ต้องเดินทางมารวมตัวกัน เนื่องจากจะอบรมและฝึกปฏิบัติในรูปแบบ Virtual Classroom สามารถสมัครเข้าอบรมได้ที่ https://kku.world/ff0bp
 4. รศ.นพ. ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มข. แจ้งว่าขณะนี้มข.และรพ.ศรีนครินทร์ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด ยืนยันขณะนี้ยังไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ในจังหวัดขอนแก่น
 5. รศ.นพ. อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ แจ้งว่าจากกรณีการขาดแคลนหน้ากากอนามัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ขณะนี้รพ.ศรีนครินทร์มีหน้ากากที่สามารถใช้ได้ประมาณ 3 สัปดาห์
 6. รพ.ศรีนครินทร์ได้วาง 3 มาตรการสำหรับการบริหารจัดการการใช้หน้ากากอนามัยของบุคลากรทางการแพทย์ ดังนี้

มาตรการที่ 1 มีการผลิตหน้ากากผ้า โดยปัจจุบันมี หน้ากากผ้าที่สามารถกระจายให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้งานแล้ว 15,000 ชิ้น และมีผ้าที่สามารถผลิตเพิ่มได้อีก 35,000 ชิ้น  โดยมีหน่วยผลิตของรพ.ศรีนครินทร์และจิตอาสาเป็นผู้ผลิต

มาตรการที่ 2 มีการลดการเบิกหน้ากากอนามัย โดยจะให้เบิกตามลักษณะการใช้งาน

 • สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง เช่น ผู้ที่ต้องเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง หมอผ่าตัด พยาบาลที่ต้องคลุกคลีกับผู้ป่วย สามารถเบิกได้ 3 ชิ้น/วัน
 • สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานไม่ได้สัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง เช่นเจ้าหน้าที่เวชระเบียน เจ้าหน้าที่จ่ายยา สามารถเบิกได้ 1 ชิ้น/วัน
 • สำหรับเจ้าหน้า Backoffice สามารถเบิกหน้ากากผ้าได้คนละ 2 ชิ้น โดยสามารถนำไปซัก ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนและนำกลับมาใช้ใหม่ได้

มาตรการที่ 3 ทำข้อตกลงกับกลุ่มโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์และกระทรวงพานิชย์เพื่อจัดหาหน้ากากอนามัย โดยทางกลุ่มโรงเรียนแพทย์จะจัดส่งหน้ากากอนามัยให้ในทุกสัปดาห์

 • รศ.นพ. อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ยืนยันว่าหากเป็นไปตามที่ได้วางแผนไว้ทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์จะมีหน้ากากอนามัยที่จะสามารถรักษาผู้ป่วยได้ทุกโรคอย่างแน่นอน
 • ทีมา/kku.ac.th