วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

มข.ขอนแก่นโดยศูนย์วัฒนธรรมประชุมเครือข่ายหมอลำอีสานสร้างแนวทางการป้องกันโควิด-19

11 มี.ค. 2020
1624

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารพุทธศิลป์ ได้มีการประชุมชี้แจงและให้คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจง ร่วมด้วย อ.ดร.ลัดดาวัลย์ สีพาชัย รักษาการแทน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม ซึ่งมีตัวแทนจากคณะหมอลำร่วมหารือและรับฟังคำชี้แจงกว่า 20 คณะ และมีสื่อมวลชนร่วมในการประชุมชี้แจงในครั้งนี้ โดยมี พญ.เสาวนันท์ บำเรอราช อาจารย์แพทย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมชี้แจงได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการให้องค์ความรู้ แนะนำแนวทางการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานที่ที่มีการรวมกันของคนหมู่มาก เช่น การแสดงคอนเสิร์ต การแข่งขันกีฬา สวนสนุก หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน พร้อมนี้ได้มีการสนับสนุนแอลกอฮอลล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ และ เจลล้างมือ ฆ่าเชื้อจากนายศิราวิชญ์ รัศมีมณีกล้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮเวนลี่ ดีไลท์ จำกัดสำหรับ นำไปบริการประชาชนทั่วไปที่จะเข้ามาชมงานมหรสพประเพณีทั่วภาคอีสาน เพื่อร่วมกันในการสร้างสุขอนามัยและป้องกันเชื้อโควิด-19 อีกด้วย

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าใจและรับทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงการเฝ้าระวังเชื้อไวรัส อีกทั้งเพื่อเป็นการสะท้อน และผลักดันการพัฒนา ความรู้ ทักษะ วิธีการสังคมให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความแข็งแรง มั่นคงขององค์กรหรือเครือข่ายหมอลำเรื่องต่อกลอนในสถานการณ์ต่างๆ

พญ.เสาวนันท์ บำเรอราช อาจารย์แพทย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ในส่วนของแพทย์และระบบรักษาพยาบาล ได้มีการให้คำแนะนำสำหรับผู้ดูแลจัดกิจกรรมต่างๆ และได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) แพร่ระบาด โดยการให้ความรู้วิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง สาธิตการใส่หน้ากากอนามัย การประเมินความเสี่ยงขั้นเบื้องต้น เช่น การเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือมีสมาชิกภายในบ้านที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ การใช้เจลล้างมือ อาการเบื้องต้นที่สังเกตได้จากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ “COVID-19” มีดังนี้ มีไข้สูงมากกว่า 37.5 องศา มีอาการไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก และแนวทางการพบแพทย์ ซึ่งหากพบอาการดังกล่าวหรือใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศให้พบแพทย์ทันที รวมถึงวิธีการป้องกันตามมาตรการ ร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์กับชุมชน และหน่วยงาน

ด้าน นายศิราวิชญ์ รัศมีมณีกล้า กรรมการผู้จัดการบริษัท เฮเวนลี่ ดีไลท์ จำกัด กล่าวว่า การมอบแอลกอฮอล์ เพื่อแสดงถึงความห่วงใยกับคณะหมอลำ เนื่องจากหมอลำจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ที่มีการชุมนุม มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก และเพื่อให้หมอลำเป็นกระบอกเสียงในการรณรงค์การล้างมือและการป้องกันไวรัสอย่างถูกต้อง โดยใช้ช่วงเวลาก่อนทำการแสดง ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากทุกคนให้ปฏิบัติตน ป้องกันอย่างถูกต้อง

ภาพ-นิตย สุวรรณสิทธิ์

ข่าว-kku.ac.th