วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

เพิ่มงบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็น 4 พันล้านช่วยชาวบ้านสู้โควิด -19

04 เม.ย. 2020
499

เด้งรับนโยบาย “สนธิรัตน์” ช่วยชาวบ้านสู้โควิด-19 กกพ. อนุมัติเพิ่มงบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็น 4,040 ล้านบาท ครอบคลุมชุมชนทั่วประเทศ 72 จังหวัด เปิดช่องให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเคาะงบเร่งด่วนเพื่อแก้ไขในการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และวัสดุป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เอง เริ่มเดือนเม.ย. นี้ เป็นต้นไป เน้นย้ำความคุ้มค่า และต้องโปร่งใสด้วย

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้จัดประชุมผู้บริหารระดับสูงผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ Covid-19 และได้ฝากผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานช่วยคิดแผนหรือมาตรการด้านพลังงานที่จะเข้ามาช่วยกระตุ้นและแก้ปัญหาเศรษฐกิจในขณะนี้ของประเทศ โดยกระทรวงพลังงานจะใช้ทุกองคาพยพที่มีอยู่เพื่อเข้าไปช่วยแก้ปัญหาปากท้องให้พี่น้องประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากไวรัสโควิด-19 เพื่อก้าวผ่านอุปสรรคในครั้งนี้

ล่าสุดนายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะ โฆษก กกพ. เปิดเผยว่า จากการที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติให้เพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 2550 มาตรา 97(3) หรือ กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 อีกจำนวน 1,546.32 ล้านบาท จากกรอบวงเงินเดิมที่ 2,494 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 4,040 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือภัยแล้งและการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากแล้ว

“กกพ. มีมติ เพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณอีกกว่า 1,500 ล้านบาท พร้อมกับได้ขยายขอบเขต วัตถุประสงค์การใช้เงิน ส่งผลให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำโครงการที่ดี มีความคุ้มค่า และสามารถทำงานได้คล่องตัวมากขึ้นด้วย โดยหวังว่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งภัยแล้งให้กับพี่น้อง ประชาชนครอบคลุมชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 72 จังหวัดทั่วประเทศ มีผลตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2563 ”นายคมกฤช กล่าว

นายคมกฤช กล่าวว่า เพื่อให้รวดเร็ว และทันต่อการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กกพ. ในการประชุมบอร์ด กกพ. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 จึงมีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) มีอำนาจอนุมัติ โครงการชุมชนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข ในการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อจากไวรัสโควิด 19 ภายใต้กรอบงบประมาณเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1.โครงการที่มีลักษณะเป็นการจัดซื้อยา การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งเวชภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขในการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19

2.โครงการที่มีลักษณะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุที่ใช้ในการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 รวมทั้ง การดำเนินการอื่นใด ตามมาตรการของภาครัฐเพื่อการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีการผ่อนคลายการพิจารณา เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น สำนักงาน กกพ. ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการพิจารณาโครงการโดยตระหนักถึงความคุ้มค่า และคำนึงถึงกระบวนการการตรวจสอบตามหลัง ซึ่งยังจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดเช่น