วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

พูดจาประสาท่องเที่ยว

พูดจาประสาท่องเที่ยว โดย
สมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท.

พูดจาประสาท่องเที่ยว ประเด็น “เที่ยวอีสานOnline 065/เพจ ททท.นครราชสีมา (แม่ข่าย)
พูดจาประสาท่องเที่ยว ประเด็น “เที่ยวอีสานOnline 064/“อีสานผ่อนคลาย ปากช่อง&มรดกโลกเขาใหญ่”
พูดจาประสาท่องเที่ยว ประเด็น “เที่ยวอีสานOnline 063/ “อีสานผ่อนคลาย ปากช่อง&มรดกโลกเขาใหญ่”
พูดจาประสาท่องเที่ยว ประเด็น “เที่ยวอีสานOnline 062/ประเด็น “เที่ยวอีสานผ่อนคลาย เพจ ททท.นครราชสีมา
พูดจาประสาท่องเที่ยว ประเด็น “เที่ยวอีสานOnline 061/ประเด็น “อีสานผ่อนคลาย ที่อุบลราชธานี”
ททท.สำนักงานนครพนม – ทัวร์บุญเกาะกระแสข่าวเที่ยวอีสาน ตอน .… อิ่มบุญ สุขใจ ออกพรรษา กลุ่มจังหวัดสนุก
งานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว Amazing อีสาน ผ่อนคลาย (ไตรมาส 4)ตอน “เที่ยวอีสานสไตล์ล้านช้าง” กับ “เที่ยวเหนือสไตล์ล้านนา
พูดจาประสาท่องเที่ยว ประเด็น “เที่ยวอีสานOnline 060/ “อีสานผ่อนคลาย ตอน บินไปอุบลราชธานี”
พูดจาประสาท่องเที่ยว ประเด็น “เที่ยวอีสานOnline 059/เทศกาลลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์ 2021 New Normal
พูดจาประสาท่องเที่ยว ประเด็น “เที่ยวอีสานOnline 058/ Digital Talents Village ดิจิทัลทาเลนท์ชุมชน