กรมการขนส่งทางบก“ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ก่อนเดินทางฟรี ตลอดเดือน ธ.ค. 2563

กรมการขนส่งทางบกร่วมกับภา

 3,073 total views

Read more

ทางหลวงเมืองหมอแคนระดมพล เตรียมความพร้อมดูแลประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วง7วันอันตรายเทศกาลปีใหม่

ที่ทำการตำรวจทางหลวงถนนมิ

 352 total views

Read more