วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

ค้นหา: พญาศรีสัตตนาคราช

๗ เดือน ๗ ปีนี้ ศรัทธาล้นหลาม ศิลปิน นักแสดง เข้าคิวร่วมรำ“งานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๖”

23 มิ.ย. 2023
จังหวัดนครพนม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานบวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่เมืองรองจังหวัดนครพนม เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้เข้าสู่พื้นที่มากยิ่งขึ้น ในปีนี้กระแสความศรัทธาเพิ่มมากขึ้น ได้รับความสนใจจากผู้คนทั่