วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

ค้นหา: สำนักงานกองทุนหมู่บ้าน

“อนุชา” ย้ำ ตลาดเนื้อโค ในกลุ่มอาเซียน มีความต้องการเพิ่มขึ้น เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต หวังสร้างมูลเพิ่มทางเศรษฐกิจให้ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงโค

06 ก.ค. 2023
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเปือยน้อย ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างชาติมั่นคง” ภายใต้โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมี