วันศุกร์, 9 ธันวาคม 2565

มท.สั่งให้หาช่อง”ส่งคนตกค้างกลับภูมิลำเนา”พร้อมให้ช่วยเหลือคนเร่รอน-ตกงาน

27 เม.ย. 2020
229

รายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ใจความว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบ อาทิ คนเร่ร่อนไม่มีที่อยู่อาศัย และคนตกงานที่มาจากจังหวัดอื่นและไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ ซึ่งไปรวมตัวกันอยู่ตามที่สาธารณะต่าง ๆ ในพื้นที่

ทั้งนี้ ให้ประสานการดำเนินการกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือคนเร่ร่อนไม่มีที่อยู่อาศัยและคนตกงานที่มาจากจังหวัดอื่น

โดยให้จัดอาหารให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต พร้อมทั้งดำเนินการตามมาตรการคัดกรองโรค และหากพบว่าเป็นบุคคลต้องสงสัยว่าเป็นผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังให้ดำเนินการตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งดำเนินการหาแนวทางช่วยเหลือคนตกงานกลับภูมิลำเนา โดยสำรวจข้อมูลและสำรวจปัญหาความต้องการของคนเร่ร่อน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา

 608 total views,  1 views today