วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

PTT OR โดยคลังปิโตเลียมขอนแก่น เป็นตัวแทนมอบแอลกอฮอล์น้ำ 70% Ethanol และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์

28 เม.ย. 2020
1077

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นำโดยนายชูชาติ โพธิรัชต์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานคลังปิโตเลียมขอนแก่น เป็นตัวแทนมอบแอลกอฮอล์น้ำ 70% Ethanol และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์/โดยมอบแอลกอฮอล์น้ำจำนวน 13 ลัง, เจลจำนวน 30 ลังและมอบให้กับโรงพยาบาลขอนแก่นมีแอลกอฮอล์น้ำ จำนวน 12 ลัง และเจล จำนวน 25 ลัง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในรอบพื้นที่ปฏิบัติการคลัง จังหวัดขอนแก่นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่